Hepatit B-markörens betydelse

Upp
Markör Betydelse/tolkning
HBsAg Ytantigen. Aktuell hepatit B.
Markör för anmälan enligt SML.
Anti-HBc
IgM anti-HBc
Antikropp mot kärnantigen. Ses under och efter utläkt infektion.
 Anti-HBs Antikropp mot ytantigen. Ses efter läkt infektion och vaccination.
HBeAg
Smittsamhetsmarkör. E-ag-positiva höggradigt smittsamma.
Anti-Hbe
Smittsamhetsmarkör.
 HBV DNA Smittsamhetsmarkör.
HBsAg-pos + IgM anti-HBc-pos
 Akut infektion.
HBsAg-pos + anti HBc-pos
 Kronisk infektion (HBsAg pos > 6 månader).
HBsAg-pos + HBeAg-pos  Höggradigt smittsam.
HbsAg-pos + HBeAg-neg+anti HBe-pos Vanligen låg smittsamhet.
Genetisk variant som inte kan göra HBeAg förekommer dock. Kan vara smittsamma trots anti-HBe och har då högt HBV-DNA. Vanliga i Medelhavsländer, framförallt i Grekland och Italien.
HBsAg-pos + HBeAg-neg + anti-HBe-neg  Höggradigt eller låggradigt smittsamma.
Anti-HBc-pos + anti-HBs-pos
Läkt infektion. Saknar HBsAg. Får inte bli blodgivare, donera sperma, organ eller vävnad för transplantation.
Anti-HBc-neg + anti-HBs-pos Vaccinerad.

Om dokumentet: Hepatit B-markörens betydelse