Koloskopi

Indikation

Upp

Diagnostisk

Välgrundad misstanke på tjock- eller ändtarmscancer enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)

 • Ändring av annars stabila avföringsvanor i >4 veckor utan annan förklaring hos patienter över 40 år
 • Fynd vid bilddiagnostik som inger misstanke om kolorektalcancer
 • Fynd vid rektoskopi eller rektalpalpation som inger misstanke om kolorektalcancer
 • Synligt blod i avföringen hos högriskpatienter:
  • har haft kolorektalcancer eller ingår i polypuppföljningsprogram
  • har haft kolit i minst 20 år
  • har två förstagradssläktingar med kolorektalcancer
  • har någon släkting som har insjuknat i kolorektalcancer eller endometriecancer före 50 års ålder
 • Synligt blod i avföringen där rektalpalpation och rektoskopi inte visar annan uppenbar blödningskälla
 • Synligt blod i avföringen där blödningen kvarstår efter 4 veckor trots adekvat behandling av annan blödningskälla
 • Blödningsanemi som inte förklaras av standardanemiutredning

Diarré

 • Diarré med blod (inflammatorisk tarmsjukdom?)
 • Diarré utan blod (mikroskopisk kolit?)

Kontroll av tillstånd med fastställd/misstänkt malignitetspotential

 • Ulcerös kolit/Chronkolit med total utbredning och duration >8-10 år
 • Vissa polyper (adenom)
 • Vissa fall av hereditet för kolorektal cancer
 • Uppföljning efter opererad kolorektal cancer

Dessa indikationer bevakas av endoskopienheten.

Terapeutisk

 • Polypektomi
 • Dilatation med ballong av benign stenos (t.ex. Crohn)
 • Angiektasier - bedömda som möjlig blödningskälla - koagulering med elektricitet/värme

Kontraindikation

Absoluta kontraindikationer saknas.

Relativ kontraindikation: ej medverkande, mycket åldrig eller gravid patient. OBS! Försiktighet vid symtomgivande hjärt-lungsjukdom och närmaste tiden efter hjärtinfarkt. Vid oprioriterad indikation bör skopin vänta ett par månader, medan tidigarelagd skopi kan övervägas vid stark indikation.

Koloskopi kräver noggrann laxering enligt instruktion. Bedöm om patienten klarar laxeringen själv eller behöver hjälp i slutenvård!


Förberedelse

Behandling med blodförtunnande mediciner liksom järntabletter innebär oftast tillfällig utsättning inför koloskopi. Ange sådan behandling samt indikation. Patienten får information i kallelsen om åtgärder.

Dygnet innan koloskopi laxerar patienten och ska dricka 2-4 liter vätska beroende på laxeringsmetod (Vistaprep, Laxabon, Phosphoral, Movprep, CitraFleet, Picoprep).


Utförande

Koloskopet förs in via ändtarmen. Smärtor/spänning i buken kan uppstå vid passage av tarmkrökar. I normalfallet dock måttliga och relativt kortvariga besvär.

Sedering med kortverkande benzodiazepin iv och/eller opioid (Ketogan/Rapifen iv) ges vid uttalad oro eller störande smärta under undersökningen. Ytlig narkos med diprivan (Propofol) finns på flera skopienheter. Skopienheten avgör om Propofol kan ges men det krävs en godkänd hälsodeklaration/ korrekt ifylld remiss ”Endoskopisk undersökning i propofol” i TakeCare för detta ställningstagande! Sedering medför att patienten stannar kvar 30-60 minuter efter undersökning samt att bilkörning och krävande arbetsuppgifter ej kan utföras resten av dagen.


Tidsåtgång

45-60 minuter inklusive förberedelse och information till patienten. Har sedering givits, observation i ytterligare 30-60 minuter.


Remissinnehåll

 • Riktad frågeställning (malignitet, blödningskälla, inflammatorisk tarmsjukdom, mikroskopisk kolit)
 • Eventuellt tidigare endoskopi (när, var, resultat)
 • Eventuell blodsmitta/hjärtklaffoperation/pacemaker/ICD
 • Aktuell medicinering, speciellt PPI, insulin och antikoagulantia/trombocythämmare och järntabletter. Ange indikation
 • Omständigheter som motiverar uppenbart behov premedicinering. Typ av sedering avgörs slutgiltigt på skopienheten


Ansvarsfördelning vid endoskopiuppföljning

Uppföljning av patologiska fynd vid endoskopi ska utifrån mikro- och makroskopiska fynd beslutas och planeras av endoskopisten eller den som är ansvarig för endoskopin.

Exempel:

 • Gastrointestinal malignitet: endoskopisten remitterar direkt till kirurg
 • Kolorektala polyper: endoskopisten beslutar om och när skopikontroll ska ske och anger tydligt vem som skriver remiss

Kostnad: 3.000-5.000 kr.

Koloskopi patientinformation - 1177 Vårdguiden

Om dokumentet: Koloskopi

Författare:
Bengt Ödman, överläkare, Internmedicin, Södersjukhuset
Granskat av:
Filip Öberg, specialist i allmänmedicin, Hammarby Sjöstads Husläkare, Ylva Kristofersson Sandström, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Rein Seensalu, överläkare, Stockholm Gastro Center
Publicerat:
Oktober 1999
Uppdaterat:
Mars 2020