Hörselvård

Adresser till landstingets hörselvård

Upp
Enheten för Diagnostik Fax Tel
Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, 171 76 Stockholm
517 740 41
517 769 50
Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm
585 874 45
 585 815 60
Habilitering Barn och ungdom
Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Enheten för Hörselhabilitering Barn och Ungdom
Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 8,
118 69 Stockholm
616 57 50
616 57 00
Utvidgad hörselrehabilitering
Hörsel- och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna
Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 9,
118 69 Stockholm
616 64 51 616 64 50
Texttelefon:
658 21 38
SMS:
070-484 56 01
E-post: horselklinikenvuxenrehab@karolinska.se    

Privata vårdgivare

Upp

Se 1177 Vårdguidens lista över godkända vårdgivare för primär hörselrehabilitering.

Om dokumentet: Hörselvård

Publicerat:
November 2009
Uppdaterat:
Juli 2012