Antiapnéskena - kostnader

Upp

Kostnader
Tandläkarkostnaden betalas av patienten själv, cirka 1000 kronor. Högkostnadsskyddet gäller.

En antiapnéskena kostar cirka 6000-8500 kronor.

Rabatterad skena
Skenan rabatteras om de lab-mässiga kriterier uppfyllda: ODI >5, AHI >9.

Uppfyller patienten inte de lab-mässiga kriterierna för rabatterad skena och starkt medicinskt behov föreligger (kraftig snarkning, dagtrötthet, hypertoni), kan ÖNH-kliniken göra en polysomnografi på sömnlabbet för att ev diagnostisera OSAS, vilket är Golden standard.

Patienter som själv får betala skenan kan uppmanas att tillfråga arbetsgivaren om bidrag med motiveringen att alternativet är kirurgi som ger sjukskrivningar och därmed kostnader för arbetsgivaren.

Om dokumentet: Antiapnéskena - kostnader