Pricktest

Upp

Pricktest görs för att utreda ev allergi.

Ett allergenextrakt från en panel om ca 10 allergen (pollen, pälsdjur, kvalster och mögel) förs in ytligt i huden på underarmens insida. med hjälp av en lansett. Om patienten är sensibiliserad för dessa allergen kommer IgE-antikroppar, som är bundna till mastceller i huden att frisatta histamin som leder till att en kvaddel bildas. Testet avläses efter ca 15 minuter.

OBS! Antihistaminer påverkar resultatet och sättas ut före testet.

Om dokumentet: Pricktest

Författare:
Lena Lundh/dsk, Samhällsmedicin
Publicerat:
Juni 2003
Uppdaterat:
Oktober 2003