Prioriteringsprinciper - Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset

Upp
Grupp 1: akuta Öppna mjukdelsskador med nerv och kärlskador / Kompartmentsyndrom / Akuta instabila frakturer eller epifyseolyser / Ledskador med luxationer / Infektiösa tendovaginiter, artriter / Högtrycksskador.
Grupp 2: <1 vecka Sluten eller öppen behandling av akuta, felställda frakturer / Ledbandsskador som kräver operation / Akuta sen- och nervskador, där huden primärsytts / Sårinfektioner / Tumörutredning med malignitetsmisstanke.
Grupp 3: <3 mån  Sekundär operation av nerv-, sen- och ledbandsskador / Operation av fördröjd frakturläkning / Nervkompressioner / RA-patienter med hotande senruptur.
Grupp 4: <6 mån Motverka hjälpkrävande handikapp eller återställa ADL:
RA- eller artrospatienter med ADL handikapp / Pseudoarthrosoperationer / Artrospatienter med betydande smärta / Dupuytrens kontraktur med aggressivt förlopp eller avsevärd funktionsinskränkning.
Grupp 5: <9-12 mån Förbättra arbetsförmåga, hindra förlust av ADL, förbättring av livskvalitet: 
Ledingrepp hos patienter med RA, artros och ledbandsskador / Kroniska tendiniter, bursiter, ganglion med betydande besvär / Dupuytrens kontraktur med lindrig utbredning.

Tendiniter, bursiter, ganglion med föga symtom / Godartade tumörer med klar diagnos, föga besvär.

Patienter med ur hälsosynpunkt relativt normal livsföring hänvisas till annan vårdnivå.

OBS! Behandlingsbar sjukskrivningsorsak kan ibland motivera uppflyttning en grupp.

Om dokumentet: Prioriteringsprinciper - Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset

Publicerat:
Oktober 1998
Uppdaterat:
Maj 2007