Radiologi inom handkirurgi

Upp

Allt mer avancerade och kostsamma radiologiska metoder medför större ansvar för remitterande läkare att välja rätt utredningsgång för patienter med besvär från hand och handled.

En klar frågeställning med beskrivning av symtom och kliniska fynd ska anges på varje remiss för att vägleda radiologen vid undersökningen. Vid funderingar kring mer avancerade undersökningsmetoder är det ofta av värde att först rådgöra med radiolog eller handkirurg.

Radiologiska undersökningsmetoder

Upp
 Röntgen Förstahandsval vid alla frågeställningar som rör skelett och leder, samt röntgentäta främmande kroppar.
Röntgen med provokationsbilder
Vid misstanke om patologisk rörlighet mellan carpalbenen.
 Röntgengenomlysning Vid frågeställning om patologisk rörlighet mellan carpalbenen. Särskilt lämpligt vid normal röntgen, men då patienten själv kan framkalla en obehaglig 'knäpp'. (Beställes efter samråd med handkirurg).
Datortomografi (DT)
Vid kartläggning av fraktursystem, tveksam frakturläkning, oklar utbredning av skelettförändring, fokalt upptag på scintigrafi av oklar etiologi, samt vid bedömning av distala radio-ulnara leden (DRU).
Scintigrafi
Vid smärta och lokal ömhet då röntgen är negativ men då kliniken talar för skelettengagemang, tex misstänkt scaphoideumfraktur, tidig aseptisk bennekros. Vid fokalt upptag är datortomografi ofta indicerat för närmare bedömning.
Ultraljud
För bedömning av mjukdelar, tex expansiviteter, senor och ledband. För påvisande av ej röntgentäta främmande kroppar.
Magnetresonanstomografi (MRT)
Aldrig förstahandsmetod. Lämpligt vid frågeställningar om utbredning av vissa tumörer av tex blodkärlstyp, (misstanke om aseptisk bennekros), skador på ligamenten och 'disken' vid distala ulna (TFCC), utredning av traumatiska plexusskador etc. (Beställes av eller efter samråd med handkirurg).

Röntgenundersökningar av övre extremiteter

Upp

Var noggrann med frågeställningen, så att rätt projektioner tas.

Scapula
 
Clavicel
 
Axel
 
Överarm  
Armbågsled  
Underarm  
Handled Inkluderar carpalbenen.
Scaphoideum  
Hand Översiktlig undersökning lämplig vid generella sjukdomar såsom reumatoid artrit.
Mellanhand Främst vid misstanke om skador på metacarpalbenen och carpalben.
CMC I-led
Vid tex artros.
Fingerstråle Inkluderar motsvarande metacarpalben.
Finger Inkluderar MCP-leden .

Utredningsgång vid olika symtom och fynd

Upp

Skelett- och ledsmärta

Röntgen Hos barn och för bedömning av äldre skador, samt vid inflammatoriska sjukdomar, kan röntgen av kontralaterala sidan som jämförelse vara av värde.
Scintigrafi Vid normal röntgen för uteslutande av aktiv process i skelettet.

Fraktur, pseudoartros

Röntgen  
Scintigrafi Påvisande av misstänkt fraktur vid normal röntgen.
Datortomografi Kartläggning av fraktursystem och bedömning av pseudoartroser.

Carpalbencystor och -malacier

 Röntgen  
 Scintigrafi  Påvisande av aktiv process.
 Datortomografi Kartläggning av utbredning, lokalisation och ev corticalisgenombrott av cysta.
 Magnetresonanstomografi  Differentiering mellan cysta och malaci.

Ledbandsskada vid tummensMCP-led, sk skidtumme

 Röntgen Påvisande av fraktur eller slitfragment.
 Ultraljud Vid tveksamhet om ligamentet är uppslaget ovan aponeurosen

Ledbandsskada vid carpalbenen

 Röntgen Eventuellt inklusive provokationsbilder och/eller filmning.

Skada på triangulära ligamentet i handleden (TFCC)

Röntgen
 
Magnetresonanstomografi  

Ledbandsskada vid distala radio-ulnara leden (DRU) 

 Röntgen  
 Datortomografi Påvisa subluxationer i denna led.

Mjukdelsförändringar 

 Ultraljud För att framställa små eller ej palpabla tumörer, samt differentiera mellan olika tumörtyper. Vid diagnos av synovit, senruptur mm.
Magnetresonanstomografi
Vid oklara fynd.

Främmande kropp

 Röntgen  Påvisar vanligen glas och metall.
 Ultraljud  Icke röntgentäta föremål, tex trästickor.

Om dokumentet: Radiologi inom handkirurgi

Författare:
Margaretha Höglund, Röntgenkliniken och Paul Tordai, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Ove Engkvist, Klinikchef, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset. Programmet grundar sig på den policy som Handkirurgiska kliniken och Röntgenkliniken vid Södersjukhuset tillämpar.
Publicerat:
Februari 1999
Uppdaterat:
Augusti 2009