FaR vid Angina pectoris

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Angina pectoris

Indikation

Fysisk aktivitet rekommenderas som behandling vid etablerad kranskärlssjukdom för att öka kondition och muskelstyrka samt förebygga och minska kardiell mortalitet och sjukhusinläggningar vid stabil angina pectoris.

Kontraindikation

Kontraindicerat vid instabil angina, allvarliga hjärtrytmstörningar, otillräcklig reglerad hypertoni eller pågående infektion.

Ordination

Daglig fysisk aktivitet minst 30 minuter (3x10 minuter).

Konditionsträning, låg-måttlig-hög intensitet minst 30 minuter 3-5 gånger per vecka, ordinera individuellt på lägre nivå än den som ger angina kliniskt. Lämplig aktivitet är promenad, stavgång, joggning, cykling, simning, gympa, vattengympa, skidåkning, skridskoåkning, dans eller bollspel. Initial träning efter en akut hjärtinfarkt eller instabil angina eller ingrepp bör vara övervakad. Bedömning av kondition och muskelfunktion bör göras av fysioterapeut inom hjärtrehabilitering för att erhålla rätt behandling. Komplettera med styrketräning alternativt muskulär uthållighetsträning 2-3 gånger per vecka. För detaljerad info, se länk till FYSS nedan.

FYSS rekommendation: Kranskärlssjukdom

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare för FaR i SLL, 2016. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS