FaR vid Angina pectoris

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Angina pectoris

Indikation

Fysisk aktivitet är en kraftfull behandling vid redan etablerad kranskärlssjukdom. Råd om fysisk aktivitet kan ges generellt i primärpreventivt syfte, men för rehabilitering och optimal fysisk träning sekundärpreventivt krävs bedömning och träning under ledning av sjukgymnast.

Efter 3–6 månaders hjärtrehabilitering bör träningen fortsätta utanför sjukhusets regi.

Kontraindikation

Instabil kärlkramp och/eller nytillkomna symtom som är gravt invalidiserande. Allvarliga hjärtrytmstörningar, otillräcklig reglerad hypertoni och pågående infektion med allmänpåverkan.

Ordination

Daglig fysisk aktivitet minst 30 min (3x10 minuter).

Konditionsträning, låg-måttlig intensitet minst 30 min 3-5 ggr/v, ordinera individuellt på lägre nivå än den som ger angina kliniskt. Lämplig aktivitet är promenad, stavgång, joggning, cykling, simning, gympa, vattengympa, skidåkning, skridskoåkning, dans eller bollspel. Komplettera med styrketräning alt muskulär uthållighetsträning 2-3 ggr/v. För detaljerad info, se FYSS.

Läs om kranskärlssjukdom i FYSS

FaR-metoden: Att tänka på vid förskrivning


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare för FaR i SLL, februari 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS