FaR vid Depression

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Depression

Indikation

Fysisk aktivitet har positiv effekt vid lätt till måttlig depression både som behandling och sekundärprevention. Övriga hälsoeffekter av fysisk aktivitet är också av stor vikt, då somatisk samsjuklighet är vanligt.

Kontraindikation

Underviktiga patienter med diagnostiserad ätstörning.

Ordination

Konditionsträning måttlig till hög intensitet 30–45 minuter 2–3 ggr/vecka. Styrketräning, gärna uthållighetsträning, 2-3 ggr/vecka alternativt kombinerad konditions- och styrketräning 3 ggr/vecka.

Minst 9 veckors träning behövs för effekt.

Gruppaktivitet eller individuell aktivitet ger samma effekt.

FYSS rekommendation: Depression

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare för FaR i SLL, november 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS