FaR vid Fibromyalgi

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Fibromyalgi

Indikation

Fysisk aktivitet kan förbättra fysisk funktion, symtom och nedstämdhet hos personer med fibromyalgi. Många patienter med fibromyalgi är inaktiva på grund trötthet och smärta vilket leder till nedsatt fysisk prestationsförmåga.

Kontraindikation

Undvik träning på hög intensitet eller excentrisk styrketräning.

Ordination

Konditionsträning, promenader, bassängträning eller styrketräning av låg till måttlig intensitet 20-30 minuter (kan delas upp i 10- eller 15-minuterspass) 2-3 ggr/vecka. Viktigt med långsam stegring av mängd och intensitet för att öka träningstoleransen.

Regelbundenhet är viktigare än intensitet.

Träning bör initialt ske under ledning av sjukgymnast för att säkerställa belastning och utförande.

FYSS rekommendation: Fibromyalgi

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, februari 2012. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS