FaR vid Övervikt och fetma hos vuxna

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Övervikt och fetma hos vuxna

Indikation

Enbart ökad fysisk aktivitet har generellt endast liten effekt på viktnedgång vid övervikt och fetma.

Ökad fysisk aktivitet samtidigt med minskat energiintag kan ge något större viktnedgång än enbart ändrad kost vid fetma.

Regelbunden aktivitet kan stärka beteendeförändring och vara avgörande för att klara viktstabilitet efter viktnedgång.

Ökad kondition, även utan viktnedgång, har gynnsamma hälsoeffekter vid övervikt och fetma och ökad muskelmassa leder till ökad energiförbrukning i vila.

Regelbunden fysisk aktivitet har effekt på flera sjukdomar som är vanliga vid övervikt och fetma, exempelvis hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och depression.

Kontraindikation

Inga kontraindikationer finns men vid träning ska hänsyn tas till andra sjukdomar.

Ansträngningsinkontinens och problem i rörelseapparaten är vanligt vid fetma.

Ordination

Både konditionsträning och styrketräning ordineras utifrån patientens status och intresse. För en otränad person med övervikt eller fetma kan en halvtimmes promenad innebära en hög fysiologisk belastning. Försiktig start är därför viktigt. Stavgång, cykling, simning och vattengymnastik kan vara lämpliga aktivitetsformer vid besvär från rygg, höfter, knän och fotleder. Ökad vardagsmotion och minskat stillasittande är också viktiga åtgärder.

Skavsår uppstår ofta mellan låren eller mellan valkar och kan smärta vid aktivitet. Tejpa utsatta ställen med idrottstejp eller smörj rikligt med fet kräm. Använd cykelbyxor eller kalsonger med långa ben.

Vid ansträngningsinkontinens bör vattenaktiviteter och aktiviteter med hopp undvikas.

Ledbesvär och smärta kan medföra att träning initialt bör ske under ledning av sjukgymnast innan patienten kan utöka graden av fysisk aktivitet på egen hand.

FYSS rekommendation: Övervikt och fetma hos vuxna

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, december 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS