FaR vid Reumatoid artrit

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Reumatoid artrit

Indikation

Fysisk aktivitet är viktigt för alla RA-patienter för att förbättra och bibehålla hälsa samt minska de ökade riskerna för följdsjukdomar. Stötta patienten till varaktig träning som kan integreras i det dagliga livet. Många patienter klarar träning på egen hand efter initial bedömning och träning under ledning av fysioterapeut.

Kontraindikation

Inga absoluta kontraindikationer. Relativa kontraindikationer är hjärtsäcksinflammation (perikardit), hjärtsvikt, lungsäcksinflammation (pleurit), lungfibros, blodkärlsinflammation (vaskulit) och njurengagemang som kan förekomma vid RA.

Ordination

Lågintensiv träning kan tryggt ordineras till alla med RA, oavsett sjukdomsaktivitet.

Individuellt anpassad konditionsträning, måttlig till hög intensitet 30 min minst 3 ggr/v och styrketräning 2-3 ggr/v. Försiktig start, ökning tidigast efter 2-3 v och anpassa efter sjukdomsaktivitet. Lämplig träningsform är cykling, längdskidåkning, stavgång, promenad, lätt motionsgymnastik, dans, vattengympa i varm bassäng samt styrketräning i apparatur eller med gummiexpandrar.

Patienter med mycket aktiv sjukdom eller stora funktionsbegränsningar (funktionsklass IV) bör träna under ledning av fysioterapeut.

FYSS rekommendation: Reumatoid artrit

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare FaR i SLL, oktober 2014. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS