FaR vid Artros

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Artros

Indikation

Fysisk aktivitet är basbehandling vid artros, komplettera vid behov med smärtlindring. Både konditionsträning och styrketräning leder till minskad smärta och förbättrad funktion, samt motverkar övervikt. Stötta patienten till varaktig träning som kan integreras i det dagliga livet.

Kontraindikation

Kontaktidrotter och idrott med hög ledbelastning, tex fotboll.

Ordination

Konditionsträning måttlig intensitet, i 30 minuter (alt 3x10 minuter) minst 3 ggr/v.
Styrketräning med successivt ökad belastning 8–10 övningar 3 ggr/v. Effekt efter 6-8 veckors träning.
Lämpliga viktavlastade aktiviteter är stavgång, simning, vattengympa, cykling, styrketräning. Vid lättare artros är även gång, löpning och dans lämpliga aktiviteter.
Vanligt med ökad smärta initialt, smärtlindring ses efter några veckor.
Ofta bör initial bedömning och träning ske under ledning av sjukgymnast.

FYSS rekommendation: Artros

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare för FaR i SLL, februari 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS