FaR vid Metabola syndromet

Fysisk Aktivitet på Recept

Upp

FaR vid Metabola syndromet

Indikation

Livsstilförändring är grunden i all prevention och behandling av det metabola syndromet. Ökad fysisk aktivitet utgör en av hörnstenarna i behandlingen.

Kontraindikation

Akuta symtom från hjärta och cirkulation, hypo- eller hyperglykemi, kraftigt förhöjt blodtryck.

Ordination

Minska stillasittande tid. Fysisk aktivitet av måttlig intensitet minst 30 minuter per dag, vid övervikt gärna 60 minuter. Lämplig aktivitet är promenad, stavgång, simning, cykling.

För ytterligare hälsoeffekter aktivitet med hög intensitet 2–3 ggr/v, som motionsgymnastik, bollsport, dans, skidåkning eller liknande.

Komplettera med styrketräning minst 2 ggr/v.

FYSS rekommendation: Metabola syndromet

FaR-metoden: Samlad information om FaR på Vårdgivarguiden med bland annat stöd till förskrivare


Författare

Ing-Mari Dohrn, projektledare för FaR i SLL, november 2013. Granskat av Agneta Ståhle, redaktör för FYSS