Omvårdnadssammanfattning; Bensår

 

Bifogas läkares gul remiss
Datum: Personnr:
  Namn:

.

Boende (hur och med vem, antal trappor, hiss) .

.

 

Rörlighet (hjälpmedel, färdtjänst)

.

.

.

Sårduration:

 

Ankelindex vä: hö:
Given behandling senaste månaderna (typ och frekvens av omläggning, i hemmet eller på VC, förlopp)

.

.

.

Patientens subjektiva besvär

.

.

.

Övrigt .

.

.

Behandlande distriktssköterska: mobil:
Vårdcentral: telefon: