Instruktion till KES – Karolinska Exhaustion Scale
  KES-skalan är inte är färdigvaliderad och ännu inte publicerad, men professor em. Marie Åsberg på StressRehab KIDS, Danderyds Sjukhus, ställer tills vidare skalan till VISS användarnas förfogande.
   
Bedömning KES-skalan fungerar bra i egenbedömningsformat. Vid bedömning summeras poängen på alla items. En poängsumma över 20 talar för att den skattade kan ha ett utmattningssyndrom.
   
  KES -blanketten, pdf

Instruktion till KES
  Red/spw
Publicerad 2009-04-02
Uppdaterat