KOL - akut behandling exacerbation

Upp

En exacerbation karakteriseras av 2 av 3 nedanstående symtom:

  • Nytillkomna missfärgade upphostningar
  • Ökad mängd upphostningar
  • Ökad dyspné

Akut behandling

Följ andningsfrekvens, hjärtfrekvens och saturation.

Vid hypoxi: Ge syrgas för att eftersträva 88-92% i saturation. Normalt räcker 1-2 liter/minut. Beakta risken för koldioxidretention.

Inhalation Salbutamol och ipratropium via spacer (salbutamolspray Airomir 0,1 mg/dos), 4-10 doser följt av ipratropiumspray 4 doser (Atrovent 20 mikrogram/dos). Kan upprepas var 20:e minut.

Se Val av spacer vid förskrivning av sprayinhalator (Janusinfo).

Alternativt Salbutamol och ipratropium via nebulisator (salbutamol 2,5-5 mg och iptratropium 0,5 mg). Kan upprepas efter 30-45 minuter.

Steroider: Prednisolon 30-40 mg eller Betapred 3-4 mg i 5 dagar.

Antibiotika: Vid missfärgade upphostningar amoxicillin 500-750 mg, 1 x 3 i 5-7 dagar alternativt doxycyklin 100 mg, 2 x 1 i 3 dagar, därefter 1 x 1 i 4 dagar.

Vid dåligt svar på akutbehandling - remittera till sjukhus.

Uppföljning

Hos ordinarie läkare eller KOL-sköterska inom 6 veckor.


Det här akutavsnittet är en bilaga till vårdprogrammet KOL - kroniskt obstruktiv lungsjukdom

Om dokumentet: KOL - akut behandling exacerbation

Författare:
Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio Ringens vårdcentral, Jenni Viitala, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Ove Oksvold, distriktsläkare, Capio vårdcentral Slussen, Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral
Granskat av:
Thure Björck, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar:
Thure Björck, ordf, november 2016
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar:
Michael Runold, ordf, november 2016
Publicerat:
Maj 2006
Uppdaterat:
November 2016