Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient - ABCDE

Upp

Vid bedömning av patient som kommer allmänpåverkad till vårdcentralen alternativt försämras under besöket är det viktigt med strukturerad genomgång av patienten.

ABCDE - Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure

ABCDE är ett effektivt och strukturerat sätt att få överblick i arbetet mot rätt diagnos.

ABCDE för utskrift


Struktur

1. Primär bedömning:

 • Snabb översikt enligt ABCDE
 • Behandla på plats (hämta akutväska/vagn) för alt flytta patienten till akutrum

2. Viktiga initiala åtgärder:

 • Medvetslös + andas ej ► A-HLR
 • Sänkt medvetande + spontanandning ► sidoläge, kontroll p-glukos, stesolid om kramper
 • Andningsstöd: frikostigt O2 till allmänpåverkad patient

3. Utvärdering – larma ambulans?

4. Sekundär bedömning:

 • Vidgad anamnes, eventuellt från anhörig/omgivning
 • Patientnära lab: Hb, CRP, glukos
 • Kompletterande åtgärder

5. Utvärdering:

 • Vårdnivå
 • Transport
 • Kommunikation sjukhus

Snabbguider, behandling på akutrum:

Astma, akut anfall

Akut astma hos barn

Åtgärder vid anafylaxi

Stroke, akut

Akut internmedicin (Janusinfo)

A-HLR - affisch för utskrift från HLR-rådet (Janusinfo)


Kommunikation

Viktigt med tydlig kommunikation i teamet runt patienten.

 • ”Closed loop”: Kommunikation med kvittens
 • CRM (Vårdhandboken)
  • Crew: Situationsmedvetenhet
  • Resource: Fatta beslut - prioritera!
  • Management:
   - Tydlig kommunikation
   - Ledarskap - Följarskap
   - Använda all tillgänglig information och resurser

1. Vem har ansvar/ledare?

 • Översikt
 • Fattar beslut
 • Prioriterar åtgärder
 • Ordinerar

2. Vem/vilka är följare?

 • Utför ordinationer
 • Utför åtgärder

3. Protokollförare:

 • Tidsangivelser
 • Ordinationer
 • HLR

4. Vem tar hand om anhörig? Andra patienter?

 • SBAR (Vårdhandboken) vid rapportering mellan personal primärvård – ambulans
  • Situation: Presentera dig och patienten. Anledning till kontakt/transport.
  • Bakgrund: Relevant anamnes/bakgrundsinformation.
  • Aktuellt tillstånd: Sammanfatta läget enligt ABCDE + din bedömning.
  • Rekommendation: Förslag på vidare handläggning/monitorering/utredning.
 • Ambulansremiss
 • Efter, debriefing:
  • Vad gick bra?
  • Vad gick mindre bra?
  • Vad tar vi med till nästa gång?

Om dokumentet: Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient - ABCDE

Författare:
Per Engström, specialistläkare i anestesi och allmänmedicin, Stureplans Husläkarmottagning samt anpassat till Viss-formatet och granskat av Panteha Hatefi, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral
Granskat av:
Spesamgruppen för hjärta-kärl
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för akut omhändertagande:
Per Lindmarker, ordf, mars 2018
Publicerat:
Mars 2018