Astma - akut anfall

Upp
 • Allmäntillstånd, andningsfrekvens och PEF kan användas som mått på besvär och behandlingseffekt.
 • Pulsoximeter ger värdefull information.

Akut behandling

 1. Syrgas - alltid till påverkad patient, 5-6 l/min eller för att uppnå saturation >90% (1-2 liter/minut vid KOL eller respiratorisk insufficiens).
 2. Inhalation av högdos beta 2-stimulerare med spacer, salbutamolspray (Airomir 0,1 mg/dos), 4-10 doser, eventuellt i kombination med Ipratropiumspray (Atrovent 20 mikrogram/dos), 4 doser. Kan upprepas var 20:e minut. Alternativt via nebulisator, t.ex. salbutamol 5-10 mg, gärna i kombination med ipratropium 0,5 mg.
 3. Steroider, t.ex. betametason (Betapred) 10 tabletter som engångsdos och därefter i regel en Prednisolonkur 5 mg, 4-8 tabletter i 5-7 dagar.

  Vid otillräcklig förbättring, upprepa ovanstående inhalationer var 20:e minut.


  Om patienten förbättras, subjektivt såväl som objektivt:
 • Hem med fyrdubblad dos inhalationssteroider, eventuellt tillägg av steroidkur enligt punkt 3 ovan och uppföljning hos ordinarie läkare

  Om de obstruktiva besvären kvarstår trots ovanstående:
 • Transport till sjukhus. Patienten bör ha en intravenös infart, syrgasbehandling och övervakning under transport

Kloka Listan logotyp

Akutbehandling/korttidsbehandling av astma för vuxna och barn


Det här akutavsnittet är en bilaga till vårdprogrammet Astma hos vuxna

Om dokumentet: Astma - akut anfall

Författare:
Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio vårdcentral Ringen, Jenni Viitala, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Ove Oksvold, distriktsläkare, Capio vårdcentral Slussen, Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar:
Thure Björck, ordf, november 2016
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar:
Michael Runold, ordf, november 2016
Kloka Listan 2018:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Maj 2006
Uppdaterat:
November 2016