Anafylaxi, åtgärder vid

Upp
  1. Lägg patienten ned - höj fotändan.
  2. GE ADRENALIN! (Emerade) eller annat adrenalin. Ska ges intramuskulärt mitt på lårets utsida.
  3. Larma!
  4. Kontrollera andning, cirkulation, saturation och blodtryck. Ge eventuellt syrgas.
  5. Sätt intravenös infart, ge 1000-4000 ml Ringer-Acetat, eftersträva normalt blodtryck.
  6. Återuppliva vid andnings- och cirkulationsstillestånd.

Åtgärder vid anafylaxi för utskrift

Adrenalin

I första hand: Emerade (18 månaders hållbarhet) 0,15, injektion intramuskulärt
0,15 mg
10-20 kg
En injektion = 0,15 mg
Emerade (18 månaders hållbarhet), injektion intramuskulärt  0,3 mg
>20 kg-vuxna
En injektion = 0,3 mg
I andra hand: EpiPen/EpiPen JR (18 månaders hållbarhet)
Samma dosering som för Emerade ovan.  
eller
Adrenalin, injektion intramuskulärt
   
 1mg/ml    Barn
0,01 ml (0,01 mg)/kg kroppsvikt, max 0,5 ml (0,5 mg)
Vuxna 0,3-0,5 mg = 0,3-0,5 ml
OBS! Injektion adrenalin kan vid utebliven förbättring upprepas var 5:e-10:e minut.

Luftrörsvidgande

Ventoline, nebulisering - Barn <5 år: 2,5 mg, >5 år: 5 mg
- Vuxna 5 mg eller egen bronkvidgande medicin
- Barn 2-6 doser
- Vuxna 4-6 doser
Upprepas var 10:e minut vid behov

Se även vårdprogram Astma - akut anfall

Syrgas

Ges omgående vid hypoxi >5 l/min.

Ringer-Acetat eller NaCl 9 mg/ml

Intravenöst vid allmänpåverkan och/eller hypotension. Eftersträva normalt blodtryck.

Antihistamin

Har ej indikation för anafylaxi men har effekt vid de reaktioner som kan komma efter den akuta fasen såsom klåda, angioödem, urtikaria.

Aerius, munlöslig tablett
Barn: 0-5 år 2,5 mg
Barn: 6-12 år 5 mg
13 år-vuxna
10 mg

Kortison

Kortison har ingen akut insättande effekt. Avsikten med medicineringen är att blockera sena effekter av den allergiska reaktionen.

Betapred, tablett (tuggas, sväljs hela eller löses i vatten)
 
0,5 mg
 
Barn: 0-5 år
3 mg = 6 tabletter
6 år-vuxna
5 mg = 10 tabletter
alternativt      
Betapred, injektion intramuskulärt
eller intravenöst
(vid kräkning)
 4 mg/ml
 
Barn: 0-5 år
1 ml
6 år-vuxna 2 ml
Följande är ett alternativ som ej rekommenderas i Kloka Listan: Prednisolon, tablett (tuggas eller sväljs) 5 mg 6 år-vuxna 50 mg = 10 tabletter

Anafylaxi och svår allergisk reaktion

Om dokumentet: Anafylaxi, åtgärder vid

Författare:
Originalversion Helena Almer, distriktsläkare, Gustavsbergs vårdcentral, Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio vårdcentral Ringen, Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Olle Nyrén, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral
Granskat av:
Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Södersjukhuset
Publicerat:
November 2003
Uppdaterat:
Juli 2014