Åtgärder vid anafylaxi

Behandling

Upp
  1. Lägg patienten ned - höj fotändan.
  2. GE ADRENALIN! Ska ges intramuskulärt mitt på lårets utsida.
  3. Larma 112!
  4. Följ andning, cirkulation, saturation och blodtryck. Ge eventuellt syrgas.
  5. Sätt intravenös infart, ge 1000-4000 ml Ringer-Acetat, eftersträva normalt blodtryck.
  6. Upprepa adrenalininjektionen var 5-10:e minut vid behov.

Åtgärder vid anafylaxi för utskrift

Adrenalin

Emerade (18 månaders hållbarhet) 0,15, injektion intramuskulärt
0,15 mg
10-20 kg
En injektion = 0,15 mg
Emerade (18 månaders hållbarhet), injektion intramuskulärt  0,3 mg
>20 kg-vuxna
En injektion = 0,3 mg
0,5 mg Vuxna >60 kg En injektion = 0,5 mg 
EpiPen/EpiPen JR (18 månaders hållbarhet)
Samma dosering som för Emerade ovan. EpiPen 0,5 mg finns ej, ge 0,3 mg till alla >20 kg.
Adrenalin, injektion intramuskulärt
   
 1mg/ml    Barn
0,01 ml (0,01 mg)/kg kroppsvikt, max 0,5 ml (0,5 mg)
Vuxna 0,3-0,5 mg = 0,3-0,5 ml
OBS! Injektion adrenalin kan vid utebliven förbättring upprepas var 5:e-10:e minut.

Luftrörsvidgande

Ventoline, nebulisering - 0-5 år: 2,5 mg
- 6 år-vuxen: 5 mg
- Vuxen: 5-10 mg
Kan upprepas var 20:e minut.

För inhalation i Maxin eller Aiolos, se vårdprogram Akut astma hos barn och ungdomar - behandling i primärvård
Airomir 0,1mg/dos via spacer - Barn 0-2 år: 4 doser
- Barn >2 år: 6 doser
- Vuxna: 6-10 doser
Kan upprepas var 20:e minut.

Syrgas

>5 l/min på mask vid hypoxi.

Ringer-Acetat eller NaCl 9 mg/ml

Vuxna: 1000 ml IV snabbt vid allmänpåverkan och/eller hypotension (systoliskt <90).

Barn: 20 ml/kg IV snabbt.

När patienten är cirkulatoriskt och/eller respiratoriskt stabil:

Antihistamin

Har ej indikation för anafylaxi men har effekt vid de reaktioner som kan komma efter den akuta fasen såsom klåda, angioödem, urtikaria.

Desloratadin (Aerius munlöslig tablett)
Barn: 0-5 år 2,5 mg
Barn: 6-12 år 5 mg
13 år-vuxna
10 mg

Kortison

Kortison har ingen akut insättande effekt. Målsättningen med medicineringen är att blockera sena effekter av den allergiska reaktionen.

Betapred, tablett (tuggas, sväljs hela eller löses i vatten)
 
0,5 mg
 
Barn: 0-5 år
3 mg = 6 tabletter
6 år-vuxna
5 mg = 10 tabletter
alternativt      
Prednisolon, tablett (tuggas eller sväljs) 5 mg 6 år-vuxna 50 mg = 10 tabletter
alternativt      
Betapred, intravenöst eller intramuskulärt (vid kräkning)
 4 mg/ml
 
Barn: 0-5 år
1 ml
6 år-vuxna 2 ml

Kloka listan

Anafylaxi och svår allergisk reaktion

Om dokumentet: Åtgärder vid anafylaxi

Författare:
Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio vårdcentral Ringen, Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Jenni Viitala, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Ove Oksvold, distriktsläkare, Capio vårdcentral Slussen, Anne Geborek, överläkare, Lung- och allergisektionen, Södersjukhuset
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar:
Theo Gülen, maj 2017
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för luftvägs- och allergisjukdomar:
Michael Runold, ordf, mars 2017
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
November 2003
Uppdaterat:
Januari 2018