Infektiös artrit

Vårdnivå/remiss

Upp

Remiss till specialist i infektion, ortopedi eller reumatologi

Akut omhändertagande på sjukhus. Bedömning och ställningstagande till ledvätskeanalys görs på sjukhus.

Remissinnehåll

  • Anamnes: om känt missbruk, immunosupprimerad patient, riskpatient ex malignitet med pågående cytostatikabehandling, glukokortikoid behandling, diabetes med komplikationer, njursvikt osv
  • Status
  • Aktuella läkemedel

 Spesamgruppen för reumatologi

Symtom

Upp

Vid bakteriell artrit föreligger oftast mer uttalade inflammatoriska symtom som lokal rodnad, värmeökning och svullnad med hydrops. Oftast är allmäntillståndet påverkat med feber och allmän sjukdomskänsla om inte immunosupprimerad patient. Drabbar framförallt äldre, nedgången och/eller immunosupprimerad patient.

Bakteriell artrit är i regel resultatet av hematogen spridning från fokal infektion, exempelvis i hud, luft- och urinvägar eller tarmkanal.

Diagnostik

Upp

Ledvätskeanalys

Centralt vid utredning och behandling av mono-/oligoartrit är uteslutande av bakteriell artrit. Detta sker via ledpunktion och ledvätskeanalyser med främst odling och LPK-bestämning och kristallanalys på sjukhus.

Den vanligaste förekommande bakterien är Staphylococcus aureus. Andra organismer kan förekomma såsom virus, svamp, protozoer eller parasiter.

Om dokumentet: Infektiös artrit

Författare:
Ulf Hirsch, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Per Larsson, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Cecilia Carlens, Reumatologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin, Stureby vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för reumatologiska sjukdomar:
Ralph Nisell, ordf, december 2017
Publicerat:
Juni 2007
Uppdaterat:
December 2017