Handkirurgiskt diagnosstöd

Välj engagerad del av handen

Upp

 1. Välj engagerad del av handen - Klicka någonstans på handen till vänster. En lista över tänkbara symtom visas.
 2. Välj ett symtom - Flera symtom för den aktuella diagnosen beskrivs, liksom alternativ under rubrik 'Differentialdiagnos'.
 3. Välj diagnos - Gå vidare till vårdprogrammet genom att klicka på diagnosnamn.

Vänster radius

Upp

Extensionsdefekt/strålformig valk

Upp

 • Nodulus - valkliknande fibrosbildning av den palmara fascian som kan sprida sig stråkformat
 • Ömhet över nodulus, kan kvarstå i flera år
 • Extensionsdefekt tillkommer när fibrosen sprider sig

Oftast lill- och ringfingret. Flexorsenorna aldrig involverade, även om det ter sig som en 'spänd sena'. Trauma kan troligen påskynda debut och/eller progress.

Vårdprogram: Dupuytrens kontraktur

Differentialdiagnos:

 • Tendovaginitis nodosa
 • Ganglion
 • Artros

Knöl

Upp

 • Knöl - synlig eller palpabel
 • Ev värk
 • Ev inskränkt rörlighet

Vårdprogram: Ganglion

Differentialdiagnos:

 • Dupuytrens kontraktur
 • Tendovaginitis nodosa

Upphakning

Upp

 • Upphakning (triggerfinger) - fingret kan låsa sig i flexion - upphakningen kan palperas över böjsenan volart om MCP-leden när patienten böjer fingret/tummen maximalt och sedan åter sträcker ut
 • Smärta/ömhet kan palperas som ovan
 • Ev förtjockning/knöl

Fingrets böjsena har hakat upp sig, vanligen i handflatan.

Vårdprogram: Tendovaginitis nodosa

Differentialdiagnos:

 • Dupuytrens kontraktur
 • Ganglion
 • Artros

Domning

Upp

 • Domning - svaghet. Lillfingret kan inte föras in mot övriga fingrarna, nypgreppet tumme/pekfinger blir svagare, ev synlig atrofi av musklerna dorsalt mellan tumme och pekfinger
 • Sensibilitetsnedsättning
 • Tyngdkänsla, fumlighet
 • Perkussionsömhet över nervus ulnaris - armbågens insida, sk Tinels tecken kan ofta utlösas
 • Ev klohand

Fingrets böjsena har hakat upp sig, vanligen i handflatan.

Vårdprogram: Ulnarisneuropati i armbågen

Rörelseinskränkning

Upp

 • Rotationsinskränkning
 • Smärta, oftast ansträngningsutlöst

Inkongruens i den distala radioulnara leden; ulna för lång i förhållande till radius (sk ulna+), ibland kombinerat med en felvinkling av distala radiusfragmentet.

Vårdprogram: Restsymtom efter radiusfraktur

Differentialdiagnos:

 • Tumbasartros
 • Handledsatros

Smärta

Upp

 • Rörelsesmärta i CMC-leden. Senare också ev vilovärk
 • Svullnad, ev ganglion
 • Rörelseinskräkning - svårighet att öppna greppet tumme/pekfinger.

Artros i leden mellan carpus och metacarpale I.

Vårdprogram: Tumbasartros

Differentialdiagnos:

 • Övrig artros
 • Reumatoid artrit
 • Mb de Quervain
 • Radiusfraktur, restsymtom

Extensionsdefekt fingertoppar

Upp

 • Extensionsdefekt oftast med normal flexionsförmåga
 • Ev liten knöl/svullnad
 • Rodnad
 • Ömhet över leden

Fingrets sträcksena har ruptuerat vid sitt distala fäste på ändfalangen, ofta efter minimalt trauma.

Vårdprogram: Droppfinger (Mallet)

Differentialdiagnos:

 • Artros i DIP-leden
 • Senruptur vid RA
 • Dupuytrens kontraktur

Om dokumentet: Handkirurgiskt diagnosstöd

Författare:
Paul Tordai, överläkare
Publicerat:
Oktober 1998
Uppdaterat:
Februari 2019