Cancersjukdomar - med standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer, SVF