Katetrar, uppsamlingspåse och fixeringsanordning

Upp

Kateterns tillverkningsmaterial har betydelse för dess egenskaper. Notera att olika företag har olika färg på ett och samma material. Läs på förpackningen. Rekommendation och kvalitet kan variera mellan olika tillverkare.

OBS! Individuellt anpassade bytesintervall. Tillverkarens rekommendation avser längsta möjliga liggetid.

Standardkaterar

Upp

Standardkatetrar – 12, 14, 16 charrière – nelatonspets.

Silikon

Ren silikon ("All silicone", "100% silicone")

Längd: 40 cm, 20 cm samt för pediatriskt bruk 30 cm.

Användning: Alternativ vid latexallergi. Tunn katetervägg ger rymligt lumen och god avrinning även med 12 charrière.

Materialbeskrivning: Helgjuten i vävnadsvänligt material. Något styv kateter.

Volym i ballong: 10 ml (pediatrisk 5 ml). För att undvika att ballongen krymper används ofta glycerinmix. Om ballongen fylls med sterilt vatten bör den kontrolleras, se avsnitt Kontroll av kateterballong i omvårdnadsprogrammet.

Längsta liggetid: 3 månader.

Latex (latex utan täckande ytskikt förekommer inte i Sverige)

Hydrogelbelagd latex ("Hydrogelcoated latex")

Längd: 40 cm, 23cm samt för pediatriskt bruk 30 cm

Användning: Bekvämast möjliga kateter med latexkärna. Används inte till latexallergiker. Tjock vägg medför liten lumen varför 12 charrière inte rekommenderas till patient med grumlig urin.

Materialbeskrivning: Latexkärna med beläggning av hydrogel både in- och utvändigt. Beläggningen bildar tillsammans med fukt från urinröret en hal yta. Denna reducerar friktion mot slemhinnan och försvårar fäste av salter på katetern vilket ger god patientkomfort. Mjuk och följsam.

Volym i ballong: 10 ml (pediatrisk 5 ml). Kontroll av ballong ej nödvändig.

Längsta liggetid: 3 månader.

Silikon-elastomerbelagd latex ("Silicone-elastomercoated latex")

Längd: 40 cm.

Användning: Kortare kateterbehandling. Används inte till latexallergiker. Tjock vägg medför liten lumen varför 12 charrière inte rekommenderas till patient med grumlig urin.

Materialbeskrivning: Latexkärna beklädd med silikon-elastomer. Mjuk och följsam.

Volym i ballong: 10 ml. Kontroll av ballong ej nödvändig.

Längsta liggetid: 3 månader.

Suprapubisk urinkater

Se Vårdhandboken.

Specialkatetrar

Upp

Tiemannspets helsilikon, silikon-elastomerbelagd latex

Längd: 40 cm.

Användning: Den böjda spetsen riktas uppåt kan underlätta vid svårighet att sätta kateter på man. Kunskap om metod i kateterisering med tiemannspets krävs för att undvika skador på urinröret.

Materialbeskrivning: Se standardkatetrar ovan.

Längsta liggetid: 3 månader.

Ädelmetallbeläggning

Hydrofilbelagd latex, hydrofilbelagd helsilikon, nelatonspets

Längd: 40 cm.

Användning: Ytskiktet minskar förutsättningar för bildandet av bakteriebärande biofilm och kan på så sätt motverka urinvägsinfektion och bakterieberoende konkrement. Kan användas vid återkommande symtomgivande urinvägsinfektioner och vid återkommande stopp i urinkateter. Utvärdering görs lämpligen efter ett par byten.

Materialbeskrivning: Se standardkatetrar ovan.

Längsta liggetid: 3 månader.

Urinuppsamlingspåse

Upp

Påsens slanglängd anpassas efter avståndet mellan kateter och fixering eller urinpåshållaren. Påsen bör placeras lägre än urinblåsan för bästa avrinning - beakta rullstolsburen kateterbärare.

Tömbar

Vårdtagare eller vårdare kan enkelt tömma påsen via ventil. Avklippbar slang för individuell anpassning finns. Mindre påse (500 ml) med kort slang dagtid kan seriekopplas till större påse (1500-2000 ml) med lång slang nattetid. Den tömbara påsen byts ca 1 gång per vecka

Ej tömbar

Bör ej användas direkt kopplad till kateter pga risk för bakterieinvasion vid byten. Används ofta nattetid med lång slang vid seriekoppling till tömbar dagpåse (se ovan) eller kateterventil.

Fixeringsanordning

Upp

Urinpåsens fixeringsanordning skall vara placerad diskret och under urinblåsans nivå - se ovan. Beakta kateterbärarens val av klädsel. Om möjligt placering på underbenet där den oftast syns och känns minst.

Fäst/fixeringsband

Finns för flera olika fabrikat av påsar. Kan placeras både på vad och lår.

Leggyfix: Elastisk ficka som träs på benet och passar alla påsar. Kan placeras både på vad och lår. "Tight" storlek och regelbundna påstömningsintervall rekommenderas då fickan lätt glider. Lämplig vid korttidsanvändning.

Fixeringsband: Conveen respektive Benband Resårband för fixering av urinpåse på vad eller lår. Kardborrfäste gör att banden är lätta att anpassa individuellt. Lämplig vid både kort- och långtidsanvändning.

Netti byxben: Passar alla påsar med kort slang. Ficka som träs på benet och fixeras med midjeband. Tillgänglig i bomull. Lämplig vid långtidsanvändning.

Netti underbensfäste: Passar alla påsar. Ficka som träs på vaden och fixeras med resårband. Tillgänglig i bomull. Lämplig vid långtidsanvändning.

Om dokumentet: Katetrar, uppsamlingspåse och fixeringsanordning

Författare:
Märta Lauritzen, uroterapeut, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Eva Person, uroterapeut, Urologiska kliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Lars Henningson, specialistläkare i urologi, Urologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Uppdaterat:
Januari 2018