Bilaga till omvårdnad urinkateter

Material vid blåsträning

Upp

Kateterventil

Används då blåsträning (intermittent tömning) praktiseras. Hygienisk. Nattetid kan urinuppsamlingspåse kopplas till öppen ventil. Se avsnittet Blåsträning i omvårdnadsprogrammet.

Kateterpropp

Alternativ vid blåsträning (intermittent tömning) om svårighet att hantera kateterventil föreligger.

Kateterklämma

Alternativ vid blåsträning (intermittent tömning) om svårighet att hantera kateterventil föreligger eller då samtidig urinuppsamligspåse är kopplad till katetern. Klämman bör inte placeras över kuffkanalen.

Om dokumentet: Bilaga till omvårdnad urinkateter