AIT - allergen immunterapi

(tidigare kallad hyposensibilisering eller ASIT)

Upp

Indikationer för AIT

 • Anafylaxi efter geting- eller bistick
 • Medelsvår-svår allergisk rinokonjunktivit orsakad av luftburna allergen, med eller utan astma, där patienten har otillräcklig effekt av farmakologisk behandling och miljöåtgärder. Gäller särskilt vid behov av systemiska steroider
 • Begynnande astmasymtom stärker indikationen för behandling (minskar risken för utveckling av astma)
 • Svåra allergiska symtom vid direkt och indirekt pälsdjurskontakt. AIT kan aldrig ges i syfte att kunna skaffa eget husdjur.

Inför remiss för AIT krävs provtagning för att konstatera att det föreligger en specifik IgE-medierad reaktion, dvs positivt pricktest och/eller specifika IgE-antikroppar (ImmunoCAP eller motsvarande). Samband måste finnas mellan patientens symtom och exponering för allergenet. 5 års ålder är oftast nedre gränsen för att påbörja behandling med AIT.

Vid astma ska den vara välbehandlad och spirometri ska utföras före remittering.

Kontraindikationer för AIT

 • Svår immunologisk sjukdom, malignitet, kronisk infektion
 • Svår hjärt-kärlsjukdom
 • Svår astma
 • Graviditet (gäller start och uppdosering)
 • Försiktighet vid behandling med ACE-hämmare, betablockerare
 • Dålig samarbetsförmåga

Kliniskt signifikant effekt av AIT har påvisats vid allergi mot:

 • Björk/lövträd och gräs
 • Katt och hund
 • Bi- och getinggift
 • Husdammskvalster
 • För häst finns inga placebokontrollerade studier, men det kan ändå finnas en klinisk effekt
 • Det finns inget extrakt tillgängligt för gråbo

Behandling

Behandlingen sker med subkutana injektioner eller tabletter och utförs av specialist i allergisjukdomar.

Injektionsbehandlingen består av uppdosering av allergendosen i 7-15 veckor. Därefter underhållsbehandling med 6-8 veckors intervall. Behandlingstid 3-5 år.

Allergi mot gräs och husdammskvalster kan alternativt behandlas med tabletter (Grazax och Acarizax). Behandlingstid 3 år.

Spesamgruppen för lung- och allergi

Om dokumentet: AIT - allergen immunterapi

Författare:
Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Jenni Viitala, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio vårdcentral Ringen, Ove Oksvold, distriktsläkare, Capio vårdcentral Slussen
Granskat av:
Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Södersjukhuset
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar:
Thure Björck, ordf, maj 2017
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar:
Michael Runold, ordf, maj 2017
Referens:
Allergenspecifik immunterapi, Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor, sammanställda på uppdrag av Svenska föreningen för allergologi (SFFA) 2009. http://www.sffa.nu
International Consensus (ICON) on Allergen Immunotherapy (AIT) J Allergy Clin Immunol 2016;137:358-68
Publicerat:
Oktober 2014
Uppdaterat:
Maj 2017