ASIT - allergenspecifik immunterapi

(tidigare kallad hyposensibilisering)

Upp

Indikationer för ASIT

 • Livshotande eller allvarlig reaktion efter geting- eller bistick
 • Medelsvår-svår allergisk rinokonjunktivit orsakad av luftburna allergen, med eller utan astma, där patienten har otillräcklig effekt av farmakologisk behandling och miljöåtgärder. Gäller särskilt vid behov av systemiska steroider
 • Begynnande astmasymtom stärker indikationen för behandling (minskar risken för utveckling av astma)
 • Vid påtaglig trötthet eller kraftigt försämrad livskvalitet, då dessa inte går att behandla medikamentellt
 • Svåra allergiska symtom vid direkt och indirekt pälsdjurskontakt. ASIT kan aldrig ges i syfte att kunna skaffa eget husdjur.

Inför remiss för ASIT krävs provtagning för att konstatera att det föreligger en specifik IgE-medierad reaktion, dvs positivt pricktest och/eller specifika IgE-antikroppar (ImmunoCAP eller motsvarande). Samband måste finnas mellan patientens symtom och exponering för allergenet. 5 års ålder är oftast nedre gränsen för att påbörja behandling med ASIT.

Vid astma ska den vara välbehandlad och spirometri ska utföras före remittering.

Kontraindikationer för ASIT

 • Svår immunologisk sjukdom, malignitet, kronisk infektion
 • Svår hjärt-kärlsjukdom
 • Svår astma
 • Graviditet (gäller start och upptitrering)
 • Försiktighet vid behandling med ACE-hämmare, betablockerare
 • Dålig samarbetsförmåga

Kliniskt signifikant effekt av ASIT har påvisats vid allergi mot:

 • Björk och gräs
 • Katt, häst och hund
 • Bi- och getinggift
 • Husdammskvalster
 • För gråbo och häst finns inga placebokontrollerade studier, men det kan ändå finnas en klinisk effekt

Behandling

Behandlingen sker med subkutana injektioner eller tabletter och utförs av specialist i allergisjukdomar.

Injektionsbehandlingen består av upptitrering av dosen i 7-15 veckor. Därefter underhållsbehandling med 6-8 veckors intervall. Behandlingstid 3-5 år.

Gräsallergi kan alternativt behandlas med tabletter (Grazax). Behandlingstid 3 år.

Spesamgruppen för lung- och allergi

Om dokumentet: ASIT - allergenspecifik immunterapi

Författare:
Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Olle Nyrén, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio vårdcentral Ringen, Ove Oksvold, distriktsläkare, Aleris husläkarmottagning Stureplan
Granskat av:
Lars Gottberg, överläkare, Allergimottagningen, Södersjukhuset
Referens:
Allergenspecifik immunterapi, Rekommendationer för läkare och sjuksköterskor, sammanställda på uppdrag av Svenska föreningen för allergologi (SFFA) 2009. http://www.sffa.nu/webbsidor/diverse/2010_asit.pdf
Publicerat:
Oktober 2014