Sarkoidos

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utreder med lungröntgen och blodprover vid misstanke om sarkoidos.

Remiss till specialist i lungmedicin

Vid lungröntgenbild som inger misstanke om sarkoidos.

Spesamgruppen för lung- och allergi

Symtom

Upp

Granulomatös sjukdom av oklar orsak som oftast drabbar lungorna och dess mediastinala lymfkörtlar (>90%) men flera andra organ kan också engageras bland annat ögon, hud, perifera lymfkörtlar, spottkörtlar, CNS, njure och hjärta.

Ungefär en tredjedel insjuknar med akut sarkoidos. Övriga har ett mer smygande insjuknande. Symtomen kan även först manifestera sig genom t.ex. nytillkomna hudförändringar där biopsi visar granulom, uveit som inger misstanke om sarkoidos eller hyperkalcemi.

De flesta med akut sarkoidos tillfrisknar spontant inom två år medan ett mer långdraget sjukdomsförlopp är vanligt hos patienter med ett mer smygande insjuknande. Recidiv förekommer.

Akut debut

 • Löfgrens syndrom: Feber, knölros (framförallt kvinnor), fotledsartrit (framförallt män), bilaterala hiluslymfom
 • Övriga: Sjukdomskänsla, feber

Smygande debut (kronisk sarkoidos)

 • Trötthet, torrhosta, ibland viktnedgång, nattliga svettningar och dyspné

Epidemiologi

Upp

Prevalens

I Sverige cirka 50/100.000.

Incidens

15-20/100.000, den högsta i världen. Två ålderstoppar, en mellan 20-45 år (lika man=kvinna) och en efter 50 år (framförallt kvinnor). Etiologin okänd.

Riskfaktorer

Upp

Genetisk koppling.

Differentialdiagnos

Upp
 • Lungtuberkulos
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Samtliga kroppens organ kan påverkas, framförallt hjärta, nerver och ögon

Utredning

Upp

Sarkoidos kan ses som en uteslutningsdiagnos.

 • Lungröntgen (vanligen bilaterala hiluslymfom)
 • EKG (normalt EKG hos kardiellt symtomfri utesluter betydelsefull hjärtsarkoidos)

Kemlab

 • Sjukdomsförlopp och komplikationer: SR, blodstatus, leverstatus, elektrolyter + kreatinin, kalcium + albumin, urinsticka
 • För differentialdiagnoser eventuellt: b-celler (diff), CRP, eventuell tuberkulintest (PPD)
 • Specialistvård: S-ACE är förhöjd hos drygt hälften av patienterna med aktiv sarkoidos, men är inte specifikt för sarkoidos

Spirometri: Ej konklusivt. Ofta ”hängmatta”. Restriktion och/eller obstruktion.

Behandling

Upp

Primärvård

Artrit/ledbesvär kan behandlas med antiflogistika.

Specialistsjukvård

Ibland kortisonbehandling eller annan immunmodulerande terapi om risk för t.ex. fibrosutveckling, hyperkalcemi, uveit eller hjärtengagemang.

Uppföljning

Upp
 • Följs vanligen på lungklinik
 • Komplicerade fall kan remitteras till Sarkoidoscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Komplikationer

Upp

Hos ett fåtal utvecklas avancerad lungfibros med kronisk andningssvikt.

Om dokumentet: Sarkoidos

Författare:
Olle Nyrén, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, Bo Billing, överläkare, Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Ulrica Forslöw, överläkare, Lung- och allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Astrid Sjöström, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Katarina Perlhagen, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Slussen
Reviderat:
Pernilla Lidin Darlington, specialist lungmedicin, Lungsektionen, Södersjukhuset, Anne Geborek, överläkare Lungsektionen, Södersjukhuset, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Slussen, Astrid Sjöström, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Ringen, Katarina Perlhagen, specialist i allmänmedicin, Boo vårdcentral, Jenni Viitala, specialist i allmänmedicin, Lisebergs vårdcentral, 2018
Publicerat:
Oktober 2015
Uppdaterat:
Januari 2018