Cancer utan känd primärtumör, CUP

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Diagnostiskt Centrum vid Danderyds sjukhus och Södertälje Sjukhus tar emot patienter för utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer


Vem kan remitteras?
Patienter som är 18 år eller äldre med välgrundad misstanke om CUP. Välgrundad misstanke om CUP föreligger vid fynd av en eller flera metastasmisstänkta förändringar där primärtumören inte är känd och där det inte finns kliniska symtom eller fynd som tyder på organspecifik cancertyp. Biopsi krävs inte. Patientens allmäntillstånd ska medge utredning i öppenvård.

Innan remiss utfärdas ska läkaren överväga om patienten har nytta av vidare utredning och av potentiell behandling. Bedömningen ska göras i samråd med patienten och med närstående om patienten önskar det. Vid tveksamheter om utredning via Diagnostiskt Centrum (DC) lämpar sig för enskild patient kan läkare på DC kontaktas.

Kontaktuppgifter till Diagnostiskt Centrum

DANDERYDS SJUKHUS
SÖDERTÄLJE SJUKHUS
   
Sjuksköterska: 08-123 593 51 Sjuksköterska: 08-550 249 59
Läkare: 08-123 593 52 Läkare: 08-550 244 11
Fax: 08-446 50 43 Fax: 08-550 244 37
  Telefontid: mån-ons 08.00-15.30, tors 09.00-15.30, fre 08.00-14.30, teamgenomgång 12.30-14.00
Till vilket DC ska patienten remitteras?
Den norra delen av Stockholms läns landsting betjänas av DC Danderyd och den södra delen av DC Södertälje.

Under perioden 2017-11-27 till och med 2018-02-28 sker uppstart av DC Danderyd och betjäningsområdet är då begränsat till områden som omfattas av AVC Norrtälje, AVC Mörby, AVC S:t Erik och AVC Jakobsberg.
 
OBS! Indelning enligt nedan från och med 2018-03-01:
 
Betjäningsområde: Bromma, Danderyd, Essinge, Hässelby, Järfälla, Kista, Lidingö, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Spånga, Kungsholmen, Stockholm: Adolf Fredrik, Domkyrko, Engelbrekt, Gustav Vasa, Hedvig Eleonora, Oscar, Sankt Göran, Sankt Johannes, Sankt Matteus samt Sundbyberg, Täby, Upplands-Bro, Upplands-Väsby, Vallentuna, Vaxholm, Vällingby, Västerled och Österåker. Betjäningsområde: Botkyrka, Brännkyrka, Ekerö, Enskede, Farsta, Haninge, Huddinge, Hägersten, Högalid, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Skarpnäck, Skärholmen, Stockholm: Katarina, Maria Magdalena, Sofia, samt Södertälje, Tyresö, Vantör och Värmdö.
   
Webb: Diagnostiskt Centrum Danderyd
Webb: Diagnostiskt Centrum Södertälje


Steg 1: Remiss till Diagnostiskt Centrum (DC) och Röntgen vid samma sjukhus skickas samtidigt och samma dag som välgrundad misstanke om CUP uppstår:


Mål: Tid på Röntgen och besök på DC inom 4 kalenderdagar från remissbeslut.

Remissinnehåll

 • Fullständig anamnes, ange särskilt fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, social situation, alkohol- och tobaksanamnes, ärftlighet, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar (särskilt tidigare malignitet), tidigare behandling av relevans, aktuell medicinering (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia)
 • Vilken information patienten har fått om misstanken
 • Om tolkbehov eller funktionsnedsättning finns
 • Aktuella kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Innan remissen skrivs ska man överväga om patienten önskar, har nytta av och klarar av utredningen. Beslutet ska fattas tillsammans med patienten och eventuellt närstående om patienten önskar det.


Remissen skickas till

 • Remiss till Diagnostiskt Centrum skickas elektroniskt via TakeCare alt. faxas tillsammans med provsvar till:
  Danderyd: DS-Diagnostiskt Centrum, faxnummer: 08-446 50 43
  Södertälje: STSAB-Diagnostiskt C, faxnummer: 08-550 244 37
 • Remiss till Röntgen skickas elektroniskt via TakeCare alt. faxas till:
  Danderyd: Röntgen Danderyd, faxnummer: 08-755 24 84
  Södertälje: STSAB-VO Röntgen, faxnummer: 08-550 245 69 

Observera! Om patienten inom de senaste två månaderna genomfört DT thorax och eller buk kontaktar remitterande läkaren direkt läkare på DC för diskussion om kompletterande undersökningar behövs. Patienten kan i samband med beställda undersökningar direkt komma att genomföra kompletterande undersökningar som då debiteras DC.


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den första fasen
 • att man kan erbjuda en snabb utredning via DC
 • att röntgenundersökningen vanligtvis genomförs inom 3-4 kalenderdagar
 • att läkarbesök på DC vanligtvis genomförs inom fyra kalenderdagar
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift


Källa: Regionalt Cancercentrum


Steg 2: Utredning vid Diagnostiskt Centrum


Efter att remissen accepterats tar DC över ansvaret för patientens utredning. Då remissen granskats och accepterats ringer sjuksköterska på DC patienten och ger information samt ger tid för undersökning på röntgen, sjuksköterske- och läkarbesök på Diagnostiskt Centrum. Vid DC sker kompletterande undersökningar tills dess att diagnos ställts. DC remitterar därefter patienten vidare för behandling till den enhet som anses aktuell. I vissa fall kan patienten komma att remitteras vidare för utökad utredning. Målet är att DC Södertälje skall avsluta sin basutredning inom 20 kalenderdagar från remissbeslut om välgrundad misstanke.

Rutiner för remissvar

Röntgen: Skickar svar till remitterande läkare dagen efter undersökning, kopia går automatiskt till DC.

Diagnostiskt Centrum: Efter första läkarbesöket på DC skickas ett elektroniskt remissvar till remitterande läkare. I de fall utredningen inte är klar efter det första besöket anges i remissvaret att det är ett preliminärsvar och att slutsvar följer. När utredningen är klar skickas ett elektroniskt slutsvar på samma remiss. I det fall remittenten saknar TakeCare skickas kopia på läkaranteckningen från läkarbesöket som huvudsaklig text till remissvaret. I remissvarstexten framgår om kompletterande svar följer, enligt ovanstående rutin.

Om dokumentet: Cancer utan känd primärtumör, CUP

Författare:
Roland Söderholm, överläkare, medicinskt ansvarig läkare, Diagnostiskt Centrum, Södertälje Sjukhus, Anna-Sophie Westman, verksamhetschef VO Röntgen, Södertälje Sjukhus, Hanna Carstens, bitr. överläkare, regional processledare CUP, PFC - Okända primärtumörer, Karolinska Universitetssjukhuset, Viktoria Hjalmar, överläkare, enhetschef, Diagnostiskt Centrum, Danderyds sjukhus, Anders von Heijne, överläkare, Röntgen, Danderyds sjukhus
Kontaktperson i primärvården:
Martin Forseth, verksamhetschef, Salem och Tumba vårdcentral
Publicerat:
Maj 2016
Uppdaterat:
Januari 2018