Maligna lymfom och KLL

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp


Följande ska föranleda misstanke

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter, vid klinisk undersökning (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer)
 • Palpabel mjälte
 • Feber mer än 38 grader utan annan förklaring, t.ex. infektion
 • Oavsiktlig viktnedgång
 • Nattsvettningar

Kontrollera följande vid klinisk misstanke om lymfom, t.ex. vid ovanstående symtom:

 • Blodstatus (hemoglobin, vita blodkroppar med differentialräkning, trombocyter)
 • Fysikaliskt status, särskilt lymfkörtel- och bukpalpation
 • Vid förstorade lymfkörtlar: bedömning av om det finns annan förklaring, t.ex. infektion, vaccination, genomgången operation, sår

Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer


Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd

 • En eller flera förstorade lymfkörtlar, minst 1,5 cm i största diameter vid klinisk undersökning, utan annan förklaring (lymfkörtelförstoring inom huvud-halsområdet ska handläggas inom standardiserat vårdförlopp för huvud-halscancer)
 • Palpabel mjälte, där blodstatus ej tyder på myeloproliferativ neoplasm (Polycytemia vera, essentiell trombocytemi, myelofibros)
 • Lymfocytos i differentialräkning (>10 x 109/L)
 • Misstanke om lymfom vid bilddiagnostik i samband med annan utredning
 • Misstanke om lymfom vid biopsi i samband med annan utredning

Observera: Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp.


Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom som ligger till grund för välgrundad misstanke och utredningsfynd, symtomduration, allmäntillstånd och övriga sjukdomar, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel (särskilt trombocythämmare eller antikoagulantia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till inremitterande/bemannad tjänstetelefon på vårdcentralen

Remissen skickas till

Enhet med specialistkompetens inom hematologiska sjukdomar
Områdesindelning för patienter
Capio S:t Görans Sjukhus
Hematologmottagningen
Sankt Göransplan 1
112 81 Stockholm
Kungsholmen, Bromma, Järva, Ekerö, Östermalm, Västerort
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hematologiskt Centrum
141 86 Stockholm
Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn, Skärholmen, Älvsjö, Vantör
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Hematologiskt Centrum
171 76 Stockholm
Norrmalm, Östermalm, Lidingö, Danderyd, Täby, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby
Södersjukhuset
Hematologmottagningen
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Södermalm, Söderort, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö
Elektroniska remisser som sänds enligt SVF bedöms alltid samma dag.

Observera:
Den mottagande enheten ska kontaktas per telefon i samband med att välgrundad misstanke uppstår.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer samt
 • dela ut skriftlig information till patienten, se länk: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Maligna lymfom och KLL

Författare:
Regionalt Cancercentrum
Granskat av:
Per Ljungman, processledare, Regionalt Cancercentrum, överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum: Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg, Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, Söderdoktorn
Publicerat:
Mars 2016
Uppdaterat:
Februari 2018