Myelom

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

 

Följande fynd ska föranleda misstanke:

Förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring.

 • Skelettsmärtor (ofta rygg eller bröstkorg/revben)
 • Patologiska frakturer, t.ex. kotkompressionsfrakturer, hotande tvärsnittslesion
 • Anemi
 • Hyperkalcemi
 • Polyneuropati eller rizopati
 • Njursvikt
 • Hög SR
 • Osteoporos hos män och premenopausala kvinnor
 • Återkommande bakteriella luftvägsinfektioner

Vid misstanke ska följande prover tas:

 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK)
 • Elektrolytstatus inklusive P-albumin, P-kalcium (eller joniserat kalcium) och P-kreatinin
 • Fraktionerade proteiner i serum och urin (t.ex. U-elektrofores och S-elektrofores). Fria lätta kedjor i serum (S-FLC) kan ersätta fraktionerade proteiner i urinen

Observera: Vid symtomgivande hyperkalcemi, akut njursvikt och hotande tvärsnittslesion ska specialistvården omgående kontaktas på telefon.


Utredning enligt standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke om cancer


Välgrundad misstanke föreligger vid något av följande, oavsett symtom:

 • M-komponent IgG eller IgA i serum >15 g/l
 • M-komponent IgD eller IgE i serum oavsett storlek
 • Monoklonala lätta kedjor i urinen >500 mg/dygn
 • S-FLC-kvot >100 (involverad lätt kedja måste vara >100 mg/l)
 • Histopatologiskt eller cytologiskt fynd talande för plasmacellsmalignitet
 • Fynd vid bilddiagnostik talande för plasmacellsmalignitet

Välgrundad misstanke föreligger även vid:

 • Minst ett av följande provsvar:
  • hypogammaglobulinemi
  • M-komponent i serum eller urin (ej IgM)
  • patologisk S-FLC-kvot
 • tillsammans med minst ett av följande symtom förutsatt att primär utredning inte ger annan förklaring:
  • anemi
  • njursvikt
  • hyperkalcemi
  • skelettengagemang enligt ovan (misstanke om myelom)

Om välgrundad misstanke föreligger ska patienten omedelbart remitteras till utredning enligt standardiserat vårdförlopp. Patienter med M-komponent som inte uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke ska utredas enligt ordinarie rutiner.


Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för välgrundad misstanke, företagen utredning, allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, läkemedel, social situation, uppgifter om närstående, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive mobiltelefonnummer
 • Direktnummer till inremitterande/bemannad tjänstetelefon på vårdcentralen

Remissen skickas till

Enhet med specialistkompetens inom hematologiska sjukdomar
Områdesindelning för patienter
Capio S:t Görans Sjukhus
Hematologmottagningen
Sankt Göransplan 1
112 81 Stockholm
Kungsholmen, Bromma, Järva, Ekerö, Östermalm, Västerort
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Hematologiskt Centrum
141 86 Stockholm
Huddinge, Botkyrka, Salem, Södertälje, Nykvarn, Skärholmen, Älvsjö, Vantör
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Hematologiskt Centrum
171 76 Stockholm
Norrmalm, Östermalm, Lidingö, Danderyd, Täby, Norrtälje, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands Bro, Upplands Väsby
Södersjukhuset
Hematologmottagningen
Södersjukhuset
118 83 Stockholm
Södermalm, Söderort, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö
Elektroniska remisser som sänds enligt SVF bedöms alltid samma dag.

Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer samt
 • dela ut skriftlig information till patienten, se länk: Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Till Cancerrådgivningen kan även vårdgivare vända sig med frågor som rör biverkningar från olika typer av cancerbehandlingar samt frågor gällande symtom som skulle kunna vara ett återfall.


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Myelom

Författare:
Regionalt Cancercentrum
Granskat av:
Per Ljungman, processledare, Regionalt Cancercentrum, överläkare, Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset och CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum: Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg, Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, Söderdoktorn
Publicerat:
Mars 2016
Uppdaterat:
Juni 2018