Neuroendokrina buktumörer, GEP-NET inklusive binjurecancer

Standardiserat vårdförlopp vid välgrundad misstanke, SVF

Upp

Vårdförloppet gäller neuroendokrina buktumörer (NET), neuroendokrina carcinom (NEC) i buken samt binjurecancer (maligna feokromocytom/paragangliom samt binjurebarkscancer).

Vårdförloppet gäller inte
ECL om (små polyper i magsäcken) i samband med perniciös anemi och/eller atrofisk gastrit, neuroendokrina rektalpolyper mindre än 1 cm, NET i appendix radikalt opererade utan malignitetstecken, radiologiskt misstänkt pancreas-NET mindre än 1 cm.

 

Följande ska föranleda misstanke om NET

 • Flush
 • Bestående diarréer, mer än 3 månader
 • Återkommande HP-negativa magsår
 • Hypoglykemi hos icke-diabetiker
 • Oförklarliga attacker av hjärtklappning, ångest och hypertoni (misstänkt feokromocytom)
 • Misstänkt carcinoid hjärtsjukdom (högersidig klaffsjukdom) (remittera direkt till mottagningen för Endokrina tumörer, Karolinska Solna utan nedanstående provtagning)
 • Bilddiagnostiskt fynd som ger misstanke om neuroendokrin buktumör eller binjurebarkscancer (remittera direkt till mottagningen för Endokrina tumörer utan nedanstående provtagning)

Vid misstanke ska följande prover tas

 • Kromogranin A (observera att bl.a. protonpumpshämmare kan höja kromograninnivåerna och bör vara utsatt minst två veckor före provtagning, om patienten inte klarar sig utan kan H2:blockad, t.ex. ranitidin ersätta)
  • Vid förhöjt Kromogranin A, remittera till mottagningen för Endokrina tumörer, Karolinska Solna
  • Normalt Kromogranin A utesluter inte neuroendokrin tumör. Om stark klinisk misstanke kvarstår bör patienten diskuteras med specialist med neuroendokrin kompetens
 • Vid anamnes på attacksymtom med misstanke om hypoglykemi eller feokromocytom (se ovan), ta även glukos och p-metoxikatekolaminer (metanefriner)
  • Vid patologiska värden, remittera till närmsta endokrinologmottagning (Danderyd sjukhus, Karolinska Universitetssjukhus i Huddinge eller Solna, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset eller Södertälje sjukhus)

Välgrundad misstanke föreligger vid ett eller flera av följande fynd

 • Bilddiagnostiskt fynd i kombination med hormonella förändringar som inger misstanke om neuroendokrin buktumör
 • Stark klinisk misstanke i kombination med hormonella förändringar som inger misstanke om neuroendokrin buktumör (endast på mottagningen för Endokrina tumörer, Karolinska Solna)
 • Histopatologiskt fynd talande för neuroendokrin buktumör
 • Verifierad hypoglykemi i samband med 72-timmarsfasta

Vid histopatologiskt fynd av NEC eller binjurebarkscancer tas skyndsamt telefonkontakt med Mottagningen för endokrina tumörer, Karolinska Solna, tel: 08-517 746 96.


Remissinnehåll

 • Anamnes, ange särskilt symtom eller fynd som ligger till grund för misstanke, företagen utredning (datum för utförd radiologi, länkning av bilder samt PAD-nummer), allmäntillstånd och samsjuklighet, tidigare sjukdomar och behandlingar, särskild perniciös anemi eller atrofisk gastrit, längd och vikt, kreatinin, läkemedel (särskilt trombocythämmare, protonpumpshämmare, metformin eller antikoagulatia), social situation, eventuella språkhinder eller funktionsnedsättningar
 • Kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella mobiltelefonnummer
 • Uppgift om att patienten är informerad
 • Direktnummer till bemannad tjänstetelefon till inremitterande/vårdcentralen

Remissen skickas till

Mottagning för Endokrina tumörer, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

I TakeCare: S Endokrina tumörer Mott

Tel: 08-517 746 96, fax: 08-517 757 40


Inför remiss till utredning, informera patienten om

 • att det finns anledning att göra fler undersökningar för att ta reda på om patienten har eller inte har cancer
 • vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen
 • att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon
 • att sjukvården ofta ringer från dolt nummer

Ge informationen vid ett fysiskt möte om ni inte har kommit överens om annat. Försäkra dig om att patienten har förstått innehållet i och betydelsen av informationen. Patienten ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patientinformation på svenska och flera andra språk för utskrift


Källa: Regionalt Cancercentrum

Om dokumentet: Neuroendokrina buktumörer, GEP-NET inklusive binjurecancer

Författare:
Kristina Linder Ekberg, överläkare, PO Endokrinologi och njurmedicin, Tema Inflammation och infektion, Karolinska Universitetssjukhuset
Granskat av:
Emma Granlund Hjelm, samordnande kontaktsjuksköterska och processledare i omvårdnad för endokrina tumörer och sarkom och CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum: Elinor Nemlander, specialist i allmänmedicin, Gröndals vårdcentral, Eliya Syed, specialist i allmänmedicin, Helsa vårdcentral Sundbyberg, Sarah Eklöf, specialist i allmänmedicin, Söderdoktorn
Publicerat:
Februari 2019