Subakut tyreoidit (de Quervain-tyreoidit)

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Utreds och behandlas i primärvården
 • Remiss till specialist endast vid atypiska symtom och förlopp eller kraftigt påverkad patient

Remiss till specialist i endokrinologi

 • Vid mycket uttalade symtom, atypiskt förlopp efter insatt kortisonbehandling

Remissinnehåll

 • Status, labprover: SR, TSH och fritt T4
 • Anamnes

Spesamgruppen för endokrinologi

Symtom

Upp

Lokala symtom

 • Patienten beskriver smärtor ”i halsen” som vid närmare penetration lokaliseras till utsidan och framsidan av halsen. Smärtorna kan radiera till käkarna/svalget eller öronen och misstolkas som tandvärk/tonsillit respektive otitsmärtor. Smärtorna är inte sällan asymmetriska.

Allmänna symtom

 • Sjukdomskänsla som ibland kan vara uttalad
 • Feber upp till 40 grader
 • Symtom som vid tyreotoxikos kan ibland ses initialt

Status

 • Olika grader av påverkat allmäntillstånd
 • Ofta feber, ibland hög
 • Öm och ofta förstorad tyreoidea, ibland asymmetrisk förstoring med fasta kraftigt ömmande ”knölar”

Differentialdiagnos

Upp
 • Initialt misstolkas ofta bilden som tonsillit eller otit om sköldkörteln inte palperas
 • Septisk tyreoidit med abscess. Ska misstänkas hos äldre person, immunosupprimerad patient, hög CRP, kraftig allmänpåverkan, eller dålig effekt av insatt kortisonbehandling
 • Autoimmun tyreoidit, framförallt postpartum, kan i enstaka fall och vid hög aktivitet ge lokala symtom från halsen och tyreotoxiska labvärden, men det är ovanligt
 • Blödning i sköldkörteln, typiskt med akut debut och avsaknad av feber och tecken till inflammation

Utredning

Upp
 • Noggrann anamnes inklusive när och var smärtan debuterade och eventuell smärtutstrålning
 • Status inklusive palpation av sköldkörteln
 • CRP, SR, blodstatus, TSH, fritt T4. Specifikt blodprov för denna diagnos finns inte
 • Typisk bild är en kraftigare stegring av SR än CRP i kombination med lågt TSH och högt fritt T4 som vid tyreotoxikos. Orsaken till detta är läckage av tyreoideahormon från en kraftigt inflammerad sköldkörtel (destruktionstyreotoxikos)
 • Om subakut tyreoidit misstänks, komplettera med anti-TPO eftersom det är en riskmarkör för bestående hypotyreos i efterförloppet
 • Vid typisk bild behövs ingen ytterligare utredning
 • Vid atypisk bild eller dåligt svar på kortisonbehandling komplettera med finnålspunktion som visar typiska jätteceller (de Quervain-celler) eller Tc-scint som visar upphävt upptag. I normalfallet behövs inte dessa undersökningar

Behandling

Upp
 • Avvakta provsvar på SR och CRP, övriga prover kan bekräfta diagnosen även efter att behandling satts in
 • I normalfallet ges prednisolon. Om patienten är allmänpåverkad och/eller har SR >50 mm, ge prednisolon 30 mg initialt
 • I övriga fall kan en initialdos på 20 mg prednisolon sättas in
 • Effekt kan förväntas inom enstaka dygn. När symtomen avklingat kan prednisolondosen trappas ner med cirka 5 mg per vecka de första veckorna och därefter ofta långsammare beroende på symtom och SR
 • Om dossänkning ger upphov till förnyade symtom går man tillbaka till närmast föregående dos prednisolon som var effektiv
 • Behandlingstiden överstiger sällan 3 månader men kan ibland vara längre än så
 • NSAID har dålig eller ofta ingen effekt alls och kan möjligen användas i mycket lindriga fall

Uppföljning

Upp
 • I normalfallet följs den tyreotoxiska fasen av en hypotyreotisk period med förhöjt TSH och lågt fritt T4. Denna övergående hypotyreos behöver sällan substitueras med tyroxin. Därefter normaliseras vanligen proverna. I vanliga fall normaliseras sköldkörtelproverna inom 6-12 månader. I enstaka fall, framförallt om patienten är anti-TPO-positiv kan hypotyreosen kvarstå och kräva tyroxinbehandling
 • TSH och fritt T4 bör följas tills nivåerna normaliseras
 • Risken för recidiv är liten men finns

Om dokumentet: Subakut tyreoidit (de Quervain-tyreoidit)

Författare:
Mats Palmér, överläkare, Endokrinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Jonas Tovi, distriktsläkare, Capio Husläkarmottagning Solna
Granskat av:
Jan Calissendorff, Endokrinkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Mikael Rydén, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Ann-Sofie Bolmér, S:t Görans sjukhus, Pontus Curman, Ersta sjukhus, Charlotte Oja, Capio vårdcentral Farsta, Wahid Hakimi, Capio vårdcentral Vårberg, Eva Westerberg, Capio vårdcentral Slussen, Henrik Hallberg, Capio Husläkarmottagning Serafen
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar:
Charlotte Höybye, ordf, maj 2018
Publicerat:
Augusti 2014
Uppdaterat:
Maj 2018