Akne

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Allmänläkare behandlar komedoakne och mild, medelsvår och svår papulopustulös akne.

Remiss till hudspecialist

Patienter som inte svarat på topikal behandling kombinerat med högst 2 stycken 3-månaders behandlingar med lymecyklin. Nodulocystisk akne.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet)
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid
Spesamgruppen för hud och kön

Symtom

Upp

De kliniska tecknen vid akne är fet hy, komedoner, röda papler och pustler, ibland förenat med noduli, cystor, ärrbildning och krustös inflammation.

Akne indelas i olika typer

 1. Komedoakne
  Öppna och/eller slutna komedoner
 2. Papulopustulös akne
  a. Mild:
  Komedoner, enstaka papler och pustler
  b. Medelsvår: Komedoner, måttligt med papler och pustler, enstaka djupa pustler <5 mm
 3. Svår akne
  a. Svår papulopustulös:
  Rikligt med papler och pustler, ytliga och djupa <5 mm, komedoner, enstaka noduli >5 mm
  b. Nodulocystisk: Flera noduli >5 mm, rikligt med papler och pustler, komedoner

Behandling

Upp

Förebyggande åtgärder

Normal tvåltvätt är tillräcklig i de flesta fall. För mycket kosmetika och feta hudvårdsprodukter bör undvikas. Man bör inte klämma på finnar eftersom inflammationen kan förvärras. För att dölja aknelesioner kan man rekommendera ett hudfärgat stift. Diet har inte någon påvisbar effekt vid akne.

Farmakologisk behandling

Tillstånd Mild
Medelsvår
Medelsvår-svår
Komedoakne
 
1. adapalen (Differin).
1. adapalen (Differin).
1. adapalen (Differin).
  2. bensoylperoxid kombinerad med adapalen (EpiDuo).
2. bensoylperoxid kombinerad med adapalen (EpiDuo).
Papulopustulös akne
1. bensoylperoxid (Basiron) alt. azalainsyra (Skinoren/Finacea) alt. adapalen (Differin).
1. bensoylperoxid kombinerad med adapalen (EpiDuo).
1. Peroral tetracyklin (Tetralysal 300 mg x 2) i tre månader i kombination med lokalbehandling (EpiDuo). Upprepas högst en gång. Fortsatt lokal behandling under lång tid är avgörande för att förebygga återfall.
  2. Peroral tetracyklin (Tetralysal 300 mg x 2) i tre månader i kombination med lokalbehandling (EpiDuo). Upprepas högst en gång. Fortsatt lokalbehandling under lång tid är avgörande för att förebygga återfall. 2. Vid otillräcklig effekt eller besvärande ärrbildningstendens: Remiss till hudspecialist för värdering av isotretinoin-behandling.
Nodulocystisk akne 1. Remiss till hudspecialist för värdering av Isotretinoin-behandling.    

Hudreaktioner vid solexposition under sommaren i Sverige är försumbar vid behandling med lymecyklin men kan vara påtaglig vid andra tetracyklinderivat. OBS! Gör uppehåll med behandlingen under sol- och badsemestrar vintertid i t.ex. Thailand eller Karibien.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer

Kloka listan 2020

Komplikationer

Upp
 • Bestående ärrbildning
 • Kvarstående hyperpigmentering under lång tid
 • Dålig självkänsla - social isolering

Om dokumentet: Akne

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudläkare, hudspecialist, Hud- och könsmottagningen, Stockholm Hud
Granskat av:
Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Juni 1997
Uppdaterat:
November 2017