Akne

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Hudläkare eller specialintresserad allmänläkare

Allmänläkare behandlar komedoakne och mild medelsvår och svår papulopustulös akne.

Remiss till hudspecialist

Patienter som inte svarat på topikal behandling kombinerat med högst 2 stycken 3-månaders behandlingar med lymecyklin. Nodulocystisk akne.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, migration, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utförda utredningar: Prover och resultat av dessa
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid
Spesamgruppen för hud

Symtom

Upp

De kliniska tecknen vid akne är fet hy, komedoner, röda papler och pustler, ibland förenat med noduli, cystor, ärrbildning och krustös inflammation.

Akne indelas i olika typer

 1. Komedoakne
  Öppna och/eller slutna komedoner
 2. Papulopustulös akne
  a. Mild:
  Komedoner, enstaka papler och pustler
  b. Medelsvår: Komedoner, måttligt med papler och pustler, enstaka djupa pustler <5 mm
 3. Svår akne
  a. Svår papulopustulös:
  Rikligt med papler och pustler, ytliga och djupa <5 mm, komedoner, enstaka noduli >5 mm
  b. Nodulocystisk: Flera noduli >5 mm, rikligt med papler och pustler, komedoner

Behandling

Upp

Komedoakne

Behandlas med adapalen (Differin). Preparatet finns som kräm och i gelform. Förskriv kräm till patienter med torr hud och gel till patienter med fet, oljig hud. Differin används varje kväll. Vid stark reaktion, minska behandlingen till varannan dag under en period.

Det är viktigt att informera patienten om att man initialt under behandlingen kan få en försämring.

Mild papulopustulös akne

Förstahandsbehandling är kombination av bensoylperoxid och adapalen, (Epiduo). Andra behandlingsmöjligheter är bensoylperoxid - framförallt om bilden domineras av pustler - som finns i gelform 5% och 10%, (Basiron AC), Adapalen (Differin) samt Skinorin kräm. Det är viktigt att informera patienten om att man initialt under behandlingen kan få en försämring.

Om behandlingsresultatet är tillfredställande, fortsätt med behandling i minst tre månader. Efter denna period kan behandlingsfrekvensen minskas månadsvis, först till ett behandlingstillfälle varannan dag och sedan till två behandlingstillfällen per vecka.

Medelsvår papulopustulös akne

I första hand kombinationen bensoylperoxid/adapalen (Epiduo).

Andrahandsbehandling två alternativ: Tretinoin i kombination med klindamycin (Acnatac) eller bensoylperoxid i kombination med klindamycin (Duac) under högst 3-4 månader.

I tredje hand oral antibiotikabehandling med lymecyklin 300 mg x 2 (Tetralysal, Lymecycline) under 2-3 månader. Lymecyklin kan tas tillsammans med mat och mjölkprodukter. Används alltid i kombination med lokalbehandling som inte innehåller antibiotika. Efter avslutad antibiotikabehandling bör patienten fortsätta med lokalbehandling under lång tid. Alternativ behandling för kvinnor med behov av antikonception är hormonell metod kombinerad med topikal behandling.

Hudreaktioner vid solexposition under sommaren i Sverige är försumbar vid behandling med lymecyklin men kan vara påtaglig vid andra tetracyklinderivat.

Om ingen effekt efter 2 behandlingsomgångar med lymecyklin – remiss till hudspecialist för ställningstagande till isotretinoin.

Svår papulopustulös akne

I första hand lymecyklin och topikal behandling utan antibiotika, se ovan.

I andra hand remiss till hudläkare för isotretinoin.

Isotretinoin (tidigare Roaccutan på licens får endast förskrivas av hudläkare. Det är mycket effektivt, en behandling under cirka 4-6 månader ger ofta bestående utläkning. Det har en rad biverkningar, bland annat fosterskador och förhöjda blodfetter.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer

Kloka Listan 2017

Komplikationer

Upp
 • Bestående ärrbildning
 • Kvarstående hyperpigmentering under lång tid
 • Dålig självkänsla - social isolering

Om dokumentet: Akne

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudläkare, hudspecialist, Hud- och könsmottagningen, Farsta Läkarhus
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Solna Centrum vårdcentral, Kadir Kakili, distriktsläkare, Feelgood vårdcentral, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska
Publicerat:
Juni 1997
Uppdaterat:
April 2015