Basaliom

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Primär handläggning med excision av hela förändringen med minst 2-3 mm marginal om de är enkla att excidera. Preparatet skickas alltid till PAD.

Remiss till hudspecialist

Vid:

 • Oklar diagnos
 • Större basaliom
 • Basaliom Glas III
 • Gorlins Syndrom, basalcellsnevussyndrom – multipla basaliom hos unga personer

Spesamgruppen för hud och kön

Symtom

Upp

Det finns 4 typer av basaliom och pigmenterade former

Nodulär – typ IA enligt Glas – lågaggressiv

 • En fast glänsande vallartad papel med telangiektatiska kärl i kanten
 • Ansikte, men även bål och ben (kan misstolkas som bensår)
 • Ibland ulcererad
 • Står för drygt 50%

Superficiell/ytlig – typ IB enligt Glas lågaggressiv

 • Rodnad fjällande macula
 • Bål och  ben (kan misstolkas som bensår), men även i ansiktet
 • Står för 20-25%

Infiltrerande – typ II enligt Glas – medelaggressiv

 • En fast, inte så rodnad, inte så fjällande fläck
 • Framförallt i ansiktet
 • Svarar för 10-20%

Morfealik/finkolvigt infiltrerande – typ III enligt Glas – högaggresiv

 • Indragen fast, vitaktig hud, ter sig ofta som ärr
 • Kan växa in i subkutis, brosk, muskler och ben
 • Svåravgränsad mot frisk hud
 • Framförallt ansikte
 • Står för knappt 10%

Pigmenterade basaliom

Framförallt nodulära basaliom, ofta välavgränsad men oregelbundet pigmenterade med telangiektatiska kärl på ytan. Kan vara ljusbruna till svarta.

Epidemiologi

Upp
 • Basaliom är den vanligaste hudtumören med över 35.000 fall per år i Sverige
 • Förekommer framför allt efter 40 åå, något vanligare hos män

Riskfaktorer

Upp
 • Basaliom är vanligare hos personer med ljus hudtyp
 • Exponering för solljus är en starkt bidragande faktor
 • En patient som haft ett basaliom har en ökad risk att utveckla flera basaliom

Differentialdiagnos

Upp
 • Aktinisk keratos
 • Mb Bowen (skivepitelcancer in situ)
 • Skivepitelcancer
 • Bensår – sår som ej läker som förväntat eller sitter på ”fel” lokalisation
 • Keratoakantom
 • Intradermalt nevus
 • Eksem
 • Psoriasis
 • Seborroisk keratos

Utredning

Upp

Vid oklar diagnos hudbiopsi.

Behandling

Upp

Excision ner i subkutis med PAD

 • Minst 2-3 mm marginal för lågaggressiva basaliom (Glas IA och IB)
 • 5-7 mm marginal för medel- och högaggressiva basaliom (Glas II och III)
 • Expektans i utvalda fall, tex små ytliga, icke ulcererade, basaliom på ryggen hos äldre sköra personer

Övriga behandlingsmetoder bör utföras på specialistklinik och innefattar bland annat

 • Curettage och kryoterapi alternativt diatermi
 • PhotoDynamiskTerapi (PDT) endast Glas IB: Kräm appliceras på huden så att tumörcellerna blir känsliga för rött ljus. Efter 3 timmars applikation, belysning med intensivt rött ljus ca 8 minuter.
 • Imiquimodkräm om Glas IB: Aldara 5 ggr per vecka i 6 veckor

Samtliga dessa metoder kan ge en mycket kraftig reaktion i huden.

Uppföljning

Upp
 • Information och råd om självkontroller och solråd vid lågriskbasaliom
 • Kontroll av hela huden avseende flera hudtumörer
 • Vid riskbasaliom typ II och III, även årliga kontroller upp till 5 år

Komplikationer

Upp

Lokala recidiv ska hanteras som riskbasaliom. Metastaser förekommer i princip inte.

Basaliom i ansiktet och framför allt vid embryonala hudsuturerna (runt näsa, ögon och öron) kan växa ner på djupet och bli lokalt elakartade.

Kvalitetsindikatorer

Upp

Anmäls till Cancerregistret av patolog sedan 2003, men kliniker behöver inte rapportera vilket medför en underrapportering.

Om dokumentet: Basaliom

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska
Publicerat:
Januari 2015
Uppdaterat:
Februari 2018