Klåda

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Bör kunna utreda och diagnostisera klåda.

Remiss till specialist i dermatologi

Vid terapiresistens eller misstanke om svår bakomliggande hudsjukdom.

Symtom

Upp
 • Klåda, ibland utan synliga hudförändringar, generell eller lokaliserad
 • Inte sällan excoriationer, klådpapler
 • Torr hud, generell eller lokaliserad

Riskfaktorer

Upp
 • Ålder
 • Torr hud

Differentialdiagnos

Upp
 • Olika typer av eksem
 • Skabb
 • Torr hud
  • Senil klåda: utred eventuell underliggande intern sjukdom, läkemedel
  • Ichtyos - ovanligt
 • Prurigo nodularis
  • Tjocka infiltrerade klådpapler/noduli
 • Läkemedelsutlöst klåda
  • Opioider
  • Statiner
  • ACE-hämmare
  • Penicillin, trimetoprim, ibland sekundär till kolestas
 • Urtikaria
  • Dermografism
 • Paramalignt fenomen
 • Njursjukdom
 • Leversjukdom
  • Kolestas
 • Bullös pemfigoid
  • Ofta svår klåda under lång tid innan blåsor uppträder
 • Lymfom
 • Psykogen
 • Psykisk sjukdom
  • Parasitofobi

Utredning

Upp

Anamnes

 • Testa för dermografism
 • Skabbletning
 • Palpera lymfkörtlar

Lab

 • SR, blodstatus, diff, TSH, T4
 • Bilirubin, ASAT, ALAT, ALP, GT, Ferritin
 • Cystatin-C, kreatinin
 • B-glukos
 • HIV-test
 • Eventuellt malignitetsutredning

Behandling

Upp
 • Etiologisk behandling
 • Mjukgörande, duscha kort och smörja direkt
 • Hos dermatolog om ingen bakomliggande orsak: UVB-behandling
 • Vid uremisk klåda är UVB förstahandsval
 • Ibland systembehandling med Methotrexat, Imurel

Komplikationer

Upp

Sekundärinfektion i excoriationer.

Om dokumentet: Klåda

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Solna Centrum Vårdcentral, Kadir Kakili, distriktsläkare, Stockholm, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för hud- och könssjukdomar:
Lena Lundeberg, ordf, maj 2016
Publicerat:
Maj 2016