Klavus

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Allmänläkare bör kunna bedöma klavi och ge adekvata behandlingsråd.

Remiss till hudspecialist

Vid oklar diagnos eller misstanke om malignitet.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, förändring över tid)
 • Status: Lokalisation, storlek, enstaka eller multipla lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Aktuella läkemedel
 • Utförda utredningar
 • Utprövad behandling: Effekt, behandlingstid

Spesamgruppen för hud och kön

Symtom

Upp
 • Hyperkeratos oftast centralt under framfoten, ofta ömmande
 • Sitter ibland på tryckställen över lilltån eller andra småtår
 • Över MPT-lederna I och V

OBS! Inga trombotiserade kärl (finns vid vårtor).

Riskfaktorer

Upp
 • Framvalvsinsufficiens
 • Trånga skor

Differentialdiagnos

Upp

Vårtor sitter oftare på icke tryckställen, trombotiserade kärl ses vid nedhyvling. Vid atypisk bild misstänk tumör.

Behandling

Upp

Nedhyvling med skalpell, ger ofta momentan smärtlindring. Fotfil är inte tillräcklig behandling. Ibland utskärning av den centrala taggen som trycker.

OBS! Viktigt att patienten underhåller efter varje duschning.

Få bort utlösande faktorer. Användning av pelott eller andra fotbäddar vid framvalvsinsufficiens. Bekväma skor.

Patienten kan ta kontakt med fotterapeut för nedslipning (ingår ej i medicinsk fotvård).

Liktornsplåster kan provas.

Kryokirugi har ingen plats i behandling av klavi – risk för ärrbildning.

Komplikationer

Upp

Snedbelastning av foten med värk i knä och höft.

Om dokumentet: Klavus

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda Vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Victoria Zekkar, hudspecialist, Hudmottagningen Sophiahemmet, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Aleris Vårdcentral Stureplan, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Publicerat:
Maj 2016
Uppdaterat:
Juli 2018