Lentigo solaris, -simplex, -maligna och -maligna melanom

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Lentigo och lentigo solaris kan bedömas inom primärvården.

Lentigo maligna och lentigo maligna melanom handläggs enligt standardiserat vårdförlopp för malignt melanom. Bifoga gärna ett foto med remissen.

Spesamgruppen för hud och kön

Symtom

Upp

Lentigo solaris eller benign aktinisk lentigo: "Åldersfläck”, jämt ljusbrun, oftast skarpt avgränsad kant, sitter på solexponerad hud. Ibland föregångare till seborroisk keratos. Oftast >5 millimeter upp till flera centimeter stor.

Lentigo simplex: Liten platt eller lätt upphöjd mörkbrun-svart pigmentfläck med välavgränsad, ibland taggig kant. Ofta föregångare till pigmentnevus.

Lentigo maligna: Solexponerade områden hos äldre oftast >60-65 åå. 90% sitter i ansiktet. Spräcklig, ofta en till flera centimeter stor. Växer långsamt under många år. Lentigo maligna är den extremt långa in situ-fasen av melanom på solexponerad hud.

Lentigo maligna melanom: Ser ofta ut som lentigo maligna men är ibland ojämnt upphöjda.

Lentigo maligna och lentigo maligna melanom kan vara amelanotiska, som en rodnad, lätt upphöjd, eksemlik fläck eller knottra.

Se bildbilagor Kliniska melanomfall med dermatoskopi och Melanom hos äldre (Cancercentrum).

Epidemiologi

Upp
  • Lentigo maligna troligtvis stor underrapportering, så därför inga säkra uppgifter om antalet
  • Upp till 50% risk för övergång till lentigo maligna melanom
  • Lentigo maligna melanom utgör cirka 7% av alla maligna melanom

Riskfaktorer

Upp
  • Solexponering
  • Ökande ålder

Differentialdiagnos

Upp
  • Nevi
  • Lentigo solaris
  • Tunna seborroiska keratoser

Utredning

Upp

Vid stark misstanke, remittera patienten enligt riktlinjerna i vårdprogrammet Malignt melanom.

Flera biopsier behöver oftast tas och med vägledning av dermatoskopi.

Behandling

Upp

Lentigo simplex och lentigo solaris: Ingen förutom solråd och uppmärksamhet på förändring. Kan vid säker diagnos behandlas med A-vitaminsyrekräm, frysning eller IPL, men detta ska göras utanför sjukvårdens ramar.

Lentigo maligna: Behandlas oftast med excision. Ytliga lentigo maligna kan som alternativ behandlas med mjukröntgen (Bucky) på Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Ytlig lentigo maligna med inslag av djupare förändringar kan behandlas med kombinationen av Bucky och begränsade intralesionella excisioner.

Observera att lentigo maligna och lentigo maligna melanom ingår i standardiserat vårdförlopp för malignt melanom, se vårdprogram.

Uppföljning

Upp

Årligen. När lentigo maligna är färdigbehandlad avskrivs patienten i regel efter avslutande kontrollbesök.

Komplikationer

Upp

Lentigo simplex: Inga.

Lentigo solaris: Kan övergå i seborroisk keratos.

Lentigo maligna: Kan utvecklas till lentigo maligna melanom.

Ökad risk för lokala återfall då lentigo maligna har ett diffust och svåravgränsat växtsätt i periferin.

Om dokumentet: Lentigo solaris, -simplex, -maligna och -maligna melanom

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, distriktsläkare, Doktor Kom Hem, Stockholm, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm, Jan Lapins, överläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Iara Drakensjö, specialistläkare, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Publicerat:
April 2017