Pityriasis rosea (Medaljongsjukan)

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Ställer diagnos och informerar patienten vid typisk bild.

Remiss till hudspecialist

Vid oklar diagnos eller långdraget förlopp.

Spesamgruppen för hud och kön

Symtom

Upp

Vanligare på vår och höst.

Första symtomet, som ofta kommer efter en övre luftvägsinfektion, är en fjällande, några centimeter stor plack som ibland inte upptäcks och är större än de andra utslagen, kallas primärmedaljong.

Efter några veckor, inte sällan då det första utslaget börjar läka, kommer en utsådd av små, centimeterstora, lätt fjällande plack i hudens sprickriktning, framförallt på bålen. Utslagen sitter aldrig i ansiktet och sällan nedanför armbågar och knäveck.

Oftast ger dessa inga besvär men lätt klåda kan förekomma. Läker restlöst efter 6-10 veckor, ibland något längre tid.

Utslagen sitter sällan i ansiktet och sällan nedanför armbågar och knäveck.

Epidemiologi

Upp
 • Utslagen smittar inte
 • Drabbar oftast ungdomar och unga vuxna
 • Sjukdomen orsakas troligen av ett virus från herpesgruppen eller är en immunologisk reaktion på en virusinfektion
 • Sjukdomen återkommer sällan (2%)

Differentialdiagnos

Upp
 • Andra virusexantem, men dessa har ingen primärmedaljong och läker oftast snabbare
 • Guttat psoriasis
 • Läkemedelsexantem (lokalisationen skiljer sig, ingen primärmedaljong)
 • Syfilis sekundärstadiet – om utslag handflator, se vårdprogram Syfilis

Utredning

Upp
 • Inga specifika prover finns – klinisk diagnos
 • Syfilisserologi, kan övervägas

Behandling

Upp
 • Oftast ingen förutom information och lugnande besked
 • Vid klåda kan lokal steroid grupp II-III förskrivas
 • Vid långdraget förlopp kan remiss skrivas till hudläkare för eventuell ljusbehandling

Om dokumentet: Pityriasis rosea (Medaljongsjukan)

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Hud-/könsmottagningen, Stockholm Hud
Granskat av:
Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Publicerat:
Juni 2015
Uppdaterat:
November 2017