Pityriasis rosea (Medaljongsjukan)

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Ställer diagnos och informerar patienten vid typisk bild.

Remiss till hudläkare

Vid oklar diagnos eller långdraget förlopp.

Spesamgruppen för hud och kön

Symtom

Upp

Vanligare på vår och höst.

Första symtomet, som ofta kommer efter en övre luftvägsinfektion, är en fjällande, några cm stor fläck som ibland inte upptäcks – kallas primärmedaljong.

Efter några veckor, inte sällan då den första fläcken börjar läka, kommer en utsådd av små, centimeterstora, lätt fjällande fläckar i hudens sprickriktning framförallt på bålen. Utslagen sitter aldrig i ansiktet och sällan nedanför armbågar och knäveck.

Ofta ger dessa inga symtom men lätt klåda kan förekomma. Fläckarna läker restlöst efter 6-10 veckor, ibland något längre tid.

Epidemiologi

Upp
 • Utslagen smittar inte
 • Drabbar oftast ungdomar och unga vuxna
 • Sjukdomen orsakas troligen av ett virus från herpesgruppen eller är en immunologisk reaktion på en virusinfektion
 • Sjukdomen återkommer sällan (2%)

Differentialdiagnos

Upp
 • Andra virusexantem, men dessa har ingen primärmedaljong och läker oftast snabbare
 • Guttat psoriasis
 • Läkemedelsexantem
 • Syfilis sekundärstadiet – om utslag handflator, se vårdprogram Syfilis

Utredning

Upp
 • Inga specifika prover finns – klinisk diagnos
 • Syfilisserologi, kan övervägas

Behandling

Upp
 • Oftast ingen förutom information och lugnande besked
 • Vid klåda kan lokal steroid grupp II-III förskrivas
 • Vid långdraget förlopp kan remiss skrivas till hudläkare för eventuell ljusbehandling

Om dokumentet: Pityriasis rosea (Medaljongsjukan)

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Hud-/könsmottagningen, Farsta Läkarhus
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Solna Centrum Vårdcentral, Kadir Kakili, distriktsläkare, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Publicerat:
Juni 2015