Pityriasis versicolor

Vårdnivå/remiss

Upp

Allmänläkare

Allmänläkare kan sköta majoriteten av alla patienter. Vid oklar diagnos. Terapisvikt (kvarvarande fjällning, se även rubrik "Komplikationer") remiss till hudspecialist.

Remiss till hudspecialist

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, migration, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet)
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utförda utredningar: Eventuellt tagna prover och svar på dessa
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid

Spesamgruppen för hud

Symtom

Upp
 • Pigmentförändringar och ibland lätt fjällning på bål, hals, armar och lår
 • Lätt klåda och/eller rödflammighet i huden
 • Samsjuklighet: Mjäll, mjälleksem och/eller kliande follikuliter

Epidemiologi

Upp
 • Drabbar cirka 2 % av vuxna
 • Orsakas av Malassezia species (jästsvamp), tillhör hudens normalflora så predisponerande faktorer har stor betydelse
 • Smittar inte

Riskfaktorer

Upp
 • Hög temperatur och hög luftfuktighet
 • Bidragande faktorer är seborré, mjäll, seborroiskt eksem

Differentialdiagnos

Upp

Vitiligo, eksem med hypopigmentering (Pityriasis alba).

Utredning

Upp

Skrapa med träpinne vilket ger hyvelspånsliknande fjällning. Odling är inte meningsfullt.

Behandling

Upp

OBS! Behandla hela bålen, hals, armar och lår även om det endast finns ett fåtal fläckar.

I första hand: Ketokonazolschampo får sitta på huden 5 minuter innan avsköljning. Upprepas under 5 på varandra följande dagar.

I andra hand: Propylenglykollösning 50% 2 gånger dagligen i 2 veckor.

Vid mycket utbredda förändringar: Kapsel Sporanox 100 mg, 2 x 1 i 7 dagar.

Profylaktisk behandling

 • Propylenglykollösning eller Ketokonazolschampo 1-2 gånger per månad
 • Kapsel Sporanox 100 mg, 2 x 2 en gång per månad i 6 månader

Kloka Listan 2017

Komplikationer

Upp
 • Pigmentförändringarna kvarstår flera månader efter behandling. Snabbare repigmentering efter solexposition
 • 60% får recidiv inom 1 år

Om dokumentet: Pityriasis versicolor

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Hud- och könsmottagningen, Farsta Läkarhus
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Solna Centrum Vårdcentral, Kadir Kakili, distriktsläkare, Capio vårdcentral, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska
Publicerat:
Mars 2015