Pityriasis versicolor

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Husläkare kan sköta majoriteten av alla patienter.

Remiss till hudspecialist

Vid oklar diagnos. Terapisvikt (kvarvarande fjällning), se även under rubrik Komplikationer.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, migration, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet)
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utförda utredningar: Eventuellt tagna prover och svar på dessa
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid

Spesamgruppen för hud och kön

Symtom

Upp
 • Pigmentförändringar och ibland lätt fjällning på bål, hals, armar och lår
 • Lätt klåda och/eller rödflammighet i huden
 • Samsjuklighet: Mjäll, seborroiskt eksem och/eller kliande follikuliter

Epidemiologi

Upp
 • Drabbar cirka 2 % av vuxna
 • Orsakas av Malassezia species (jästsvamp), tillhör hudens normalflora så predisponerande faktorer har stor betydelse
 • Smittar inte

Riskfaktorer

Upp
 • Hög temperatur och hög luftfuktighet
 • Bidragande faktorer är seborré, mjäll, seborroiskt eksem

Differentialdiagnos

Upp
 • Vitiligo, ingen fjällning
 • Eksem med hypopigmentering (Pityriasis alba)

Utredning

Upp

Ofta klassisk bild.

Skrapning med träpinne ger hyvelspånsliknande fjällning. Odling är inte meningsfullt.

Behandling

Upp

OBS! Behandla hela bålen, hals, armar och lår även om det endast finns ett fåtal fläckar.

I första hand: Ketokonazolschampo får sitta på huden 5 minuter innan avsköljning. Upprepas under 5 på varandra följande dagar.

I andra hand: Propylenglykollösning 50% 2 gånger dagligen i 2 veckor.

Vid mycket utbredda förändringar: Kapsel Sporanox 100 mg, 2 x 1 i 7 dagar.

Profylaktisk behandling

 • 60% får recidiv inom 1 år
 • Propylenglykollösning eller Ketokonazolschampo 1-2 gånger per månad
 • Kapsel Sporanox 100 mg, 2 x 2 en gång per månad i 6 månader

Kloka listan 2020

Komplikationer

Upp

Pigmentförändringarna kvarstår flera månader efter behandling. Snabbare repigmentering efter solexposition.

Om dokumentet: Pityriasis versicolor

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud
Granskat av:
Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Carolina Ek, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 2015
Uppdaterat:
Juli 2017