Psoriasis

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Sköter patienten så länge som lokalbehandling fungerar.

Remiss till hudspecialist

 • Erytrodermi och generaliserad pustulös psoriasis remitteras akut
 • Alla barn och ungdomar med psoriasis
 • Mer än 10% av kroppsytan är drabbad av psoriasis
 • Psoriasis som inte svarar tillfredställande på given behandling
 • Svår hand- och fotpsoriasis
 • Önskvärt vid nydebuterad psoriasis för information om sjukdomen och ställningstagande till lämplig behandling. Vid mild psoriasis återremitteras patienten till vårdcentralen för fortsatt uppföljning.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, klåda, förändring över tid)
 • Status: Lokalisation, utbredning, typ (plack, PPP, pustulös psoriasis)
 • Tidigare och nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Utförda utredningar
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Krävs sällan, men kan förekomma vid mycket utbredd psoriasis, erytrodermi eller utbredd pustulös psoriasis.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Psoriasis och pustulosis palmoplantaris (ppp)

Förkom

Symtom

Upp

Guttat psoriasis

Vanligare hos yngre. Oftast efter infektion med betahemolyserande streptokocker.

Små utspridda röda fjällande fläckar som ökar i antal under första månaden, står stabilt andra och spontanläker ofta under tredje månaden.

Nummulär/plaquepsoriasis

Mer vanligt debutsymtom hos äldre, inte sällan efter en livskris.

Rodnade, skarpt avgränsade fjällande infiltrerade fläckar från centimeterstora till >20 cm stora. Silverfärgade med stearinfjällsfenomen.

Predilektionsställen är armbågar/knän, ryggslut, hårbotten och underliv inklusive crena ani. Fråga efter symtom från underlivet.

Invers psoriasis

Skarpt avgränsade rodnade glänsande macule i veck, mycket vanligt i crena, navel, öron.

Hårbotten

Mycket vanligt, ofta hos barn. Sitter vanligen i bakhuvudet, i hårfästet (corona seborroica).

Händer/fötter

Tjocka fjällande plaque ofta mer centralt i handflator, fotsulor, upp på fotränderna/hälar. Måttlig rodnad, ofta ragader.

Nagelpsoriasis

Flera typer vanligare vid PsA. Fingerborgsnaglar, distal onycholys och röda så kallade oljefläckar i nagelbädden.

Pustulös/erytrodermisk psoriasis

Generell rodnad och pustler.

Epidemiologi

Upp
 • Drabbar 2-3% av Sveriges befolkning
 • Debutålder alla åldrar, 50% har fått sin sjukdom före 30 års ålder
 • Män drabbas lika ofta som kvinnor

Riskfaktorer

Upp

Etiologi

 • Immunmedierad, inflammatorisk, ärftlig sjukdom. Grundorsaken är okänd
 • Risk för sjukdom: 4% risk om ingen förälder har psoriasis, om en förälder 25%, om båda föräldrarna har psoriasis 65%

Triggerfaktorer

 • Infektioner (halsfluss, viroser) framförallt hos unga och livskriser hos äldre
 • Stress
 • Andra riskfaktorer är rökning, alkohol, övervikt
 • Läkemedel som betablockare, litium, klorokin
 • En mindre grupp psoriatiker blir sämre av sol, oftast personer med ljus hudtyp och psoriasis på händer

Samsjuklighet

 • Metabolt syndrom
 • Ökad risk för ischemisk kärlsjukdom, framförallt vid svår psoriasis
 • Psoriasisartrit

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp
 • Psoriasis är en klinisk diagnos
 • PAD ger sällan hjälp om tveksam klinisk diagnos, då histologin oftast blir ospecifik
 • Svalgodling vid guttat psoriasis och vid snabb försämring
 • Behandla alla typer av streptokocker, även asymtomatiska patienter
 • Vid utbredd psoriasis observans avseende samsjuklighet

Behandling

Upp

Hälsosamma levnadsvanor

 • Rökstopp - rökning kan försämra psoriasis
 • Regelbunden fysisk aktivitet - rekommendation enligt Fyss och FaR
 • Vid riskbruk av alkohol, erbjud hjälp

OBS! Vid all behandling med kortisonhaltiga preparat, sluta inte abrupt utan gå över till behandling 2 gånger per vecka under flera veckor, för att minska risk för snabbt återfall (reboundfenomen).

Kropp

 • Stabil plaquepsoriasis: Börja med Zoraxiol, Daivobet eller Enstilar kutant skum för snabbare resultat, dagligen upp till 4 veckors behandling. Därefter 2 gånger per vecka under flera veckors tid
 • Vid behandlingskrävande guttat psoriasis: Grupp III-steroid, därefter 2 gånger per vecka under flera veckors tid
 • Mjukgörande

Hårbotten

 • Daivobet gel dagligen till läkning, sedan 2 ggr per vecka. Grupp III-steroid i lösning dagligen till läkning är ett mindre fett alternativ
 • Om mycket tjock psoriasis först avfjällning salicylsyrehaltig kräm (tex salicylsyra 2% eller 5% i Decubal). OBS! Håret ska schamponeras före tillsats av vatten, detta för enklare urtvättning. Efter detta lokal grupp III-steroidlösning alternativt Daivobet gel dagligen till läkning och sedan underhåll

Underliv, invers psoriasis

 • Grupp I-II-steroid under 1-2 veckor, i nedtrappning
 • Fråga aktivt om besvär!

Behandling hos specialist

 • UVB, 2-3 ggr per vecka, ofta i kombination med lokalbehandling under cirka 2-3 månader
 • PUVA (psoralen-tabletter/bad+UVA) i svåra fall
 • Tablettbehandling Acitretin (Neotigason), Methotrexate, eventuellt Cyklosporin. Om detta inte fungerar finns biologiska läkemedel, injektion/infusion, för närvarande Benepali, Inflectra, Humira, Stelara, Cosentyx) eller småmolekyler (f.n. Otezla)
 • Vid biverkningar ska patienten i första hand ta kontakt med behandlande läkare

Vanliga biverkningar som kan komma upp vid besök hos husläkare

UVB
Överbehandling, bränd – ge Grupp IV-steroid under några dagar.

Neotigason

 • Näsblödning
 • Förhöjda blodfetter (kolesterol och triglycerider)
 • Led-/muskelvärk
 • Håravfall

Fosterskadande – minst 2 års uppehåll hos kvinnan före graviditet. Män kan fortsätta med Neotigason, påverkar ej spermierna.

Methotrexate

 • Benmärgsdepression första månaderna
 • Leverpåverkan på lång sikt
 • Illamående i samband med eller dagen efter MTX
 • Torrhosta utan infektion, pneumonit – allergisk reaktion. OBS! Sluta med läkemedel – lungröntgen

Fosterskadande och kan ge påverkan på spermierna Sätt ut preparatet minst 3 månader före planerad graviditet. Gäller både kvinnor och män.

Cyklosporin

 • Njurpåverkan
 • Högt blodtryck

Biologiska läkemedel

 • Ökad infektionsrisk – infektionsutredning vid minsta misstanke
 • Reaktion på injektionsstället
 • Reaktivering av latent tbc

Vanliga interaktioner

Neotigason

 • A-vitamintillskott
 • Tetracykliner
 • Litium

Methotrexate

 • Ej NSAID tablettdagen
 • Långvarig penicillinbehandling >20 dagar
 • Sulfapreparat, dapson, acitretin med flera. OBS! Se Fass

Cyklosporin

 • Digoxin, simvastatin, vissa kalciumblockare med flera. OBS! Se Fass

Biologiska läkemedel

 • Ej vaccination med levande vacciner
 • Abatacept, Anakinra, Sulfasalazin

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för psoriasis

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

75% av alla psoriatiker behöver sällan kontakt med sjukvården. Uppföljning endast vid behov vid lindrig sjukdom.

Komplikationer

Upp
 • Nedsättning av livskvalitet
 • Erytrodermi/pustulös psoriasis bland annat vid abrupt utsättande framförallt av perorala steroider, men även lokalbehandling
 • Metabolt syndrom

Kvalitetsindikatorer

Upp

Psoriatiker som har systembehandling registreras av hudspecialist i PsoReg (Psoriasisregistret, nationellt kvalitetsregister).

Om dokumentet: Psoriasis

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Solna vårdcentral, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Kadir Kakili, distriktsläkare, Capio vårdcentral, Ingegerd Olsson, överläkare, Hudkliniken Södersjukhuset, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för hud- och könssjukdomar:
Lena Lundeberg, ordf, maj 2016
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Litteratur:
Behandling av psoriasis. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer 2011;22(4). http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev%20110811_L%c3%a4kemedelsrekommendationer%20psoriasis%5b1%5d.pdf.
Mallbris, Wilson Claréus: Psoriasisboken, 2010
Publicerat:
Maj 2011
Uppdaterat:
Maj 2016