Pustulosis palmo plantaris (PPP)

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Patienter med PPP som svarar på lokalbehandling eller där patienten har lindriga och acceptabla besvär.

Remiss till hudspecialist

Patienter med PPP som inte svarar på lokalbehandling och vid snabba recidiv och besvärande hudförändringar.

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, förändring över tid, klåda, smärta, fjällning, hereditet
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka eller multipla, lesioner, daktylit eller svullen sternoklavikularled
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar: tyreoideasjukdom, diabetes
 • Utförda utredningar: tyreoidearover
 • Utprövade behandling: Effekt, behandlingstid

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Hur länge patienten måste vara borta från arbetet varierar beroende på arbetsuppgifter men kan kräva flera månaders sjukskrivning.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Psoriasis och pustulosis palmoplantaris (ppp)

Förkom

Symtom

Upp
 • Utslagen sitter ofta på och runt hälar och centralt i hålfoten/handflatan, ofta upp mot handleden
 • Huden är rodnad med sterila varblåsor, 2-5 mm stora. Färska varblåsor är gula, intorkade rödbruna
 • Vanligt med hyperkeratoser och ragader

Epidemiologi

Upp
 • Av de drabbade är 95% kvinnor
 • Majoriteten röker eller snusar
 • Debutålder oftast efter 40-50 års ålder

Riskfaktorer

Upp
 • Etiologi okänd
 • Hypotesen är att nikotin framkallar inflammation i svettkörtelgångar och i dermis

Triggerfaktorer

Rökning är en starkt bidragande utlösande faktor.

Samsjuklighet

 • Tyreoideasjukdom hos10-20%, både hypo-/hypertyreos
 • Artrit i sternoklavikularleden (SAPHO) hos knappt 50%

Differentialdiagnos

Upp
 • Eksem
 • Psoriasis
 • Tinea
 • Paradoxal läkemedelsreaktion på behandling med TNF-α-hämmare (infliximab, adalimumab, etanercept, certolizumabpegol, golimumab) framförallt vid behandling mot RA och inflammatoriska tarmsjukdomar

Utredning

Upp
 • Typisk klinisk bild
 • Eventuellt screening för tyreoideasjukdom

Behandling

Upp
 • PPP är svårt att läka ut och målet med behandlingen är att patienten ska ha så lite besvär som möjligt och kunna gå på sina fötter
 • Nikotinstopp lindrar besvären hos många och kan även medföra utläkning
 • Lokalbehandling: Grupp IV-steroid enligt nedtrappningsschema under 4-6 veckor. OBS! Risk för atrofi vid långvarig behandling
 • Hydrokolloidalt förband (DuoDERM, Hydrokoll) som smärtlindring (fäst med Mefix)
 • Ibland krävs Grupp IV-steroid under ocklusion med hydrokolloidal platta
 • Feta salicylsyrehaltiga krämer som mjukgörande, t.ex. Salicylsyra 5% i Locobase, till natten kan ibland räcka som behandling

Behandling hos specialist

 • Grupp IV-steroid under ocklusion med hydrokolloidal platta
 • Systembehandling: Acitretin (Neotigason), eventuellt Methotrexate, sämre effekt. Cyklosporin ger minskat antal pustler
 • Bästa behandling är så kallad RePUVA (Acitretin kombinerat med P(soralen)+UVA) där cirka 75% läker temporärt

Komplikationer

Upp

Hudatrofi vid överbehandling med framförallt grupp IV-steroid.

Om dokumentet: Pustulosis palmo plantaris (PPP)

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Victoria Zekkar, hudspecialist, Hudmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Litteratur:
Behandling av psoriasis. Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer ) 2011;22(4). http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/Rev%20110811_L%c3%a4kemedelsrekommendationer%20psoriasis%5b1%5d.pdf
Publicerat:
Maj 2011
Uppdaterat:
April 2018