Rosacea

Vårdnivå/remiss

Upp

Allmänläkare

Sköter patienten så länge lokalbehandling enbart eller kombinerat med systembehandling fungerar.

Remiss till hudspecialist

 • Vid oklar diagnos
 • Patienter som inte svarar på lokalbehandling i kombination med tetracykliner
 • Uttalad papulopustulös rosacea med risk för ärrbildning

Remissinnehåll

 • Frågeställning? Bedömning? Behandling? Second opinion?
 • Anamnes: Symtom (duration, lokalisation, migration, klåda, smärta, fjällning, förändring över tid, hereditet
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar, typ diabetes, SLE
 • Utförda utredningar: Prover
 • Utprövade mediciner: Effekt, behandlingstid

Spesamgruppen för hud

Symtom

Upp
Symtom och fynd
Flush Ofta första symtom. Rodnad centralt i ansiktet, framförallt näsa och kinder. Svullnad som kommer och går.
Telangiektatisk rosacea Ytliga blodkärl, diskreta till framträdande.
Papulopustulös rosacea Som ovan och rodnade papler ibland med liten gul pustel.
Rhinophyma Förstorad näsa med grova porer och telangiektatiska kärl - relativt ovanligt. Kan drabba även kvinnor.
Pyoderma faciale Nodulocystisk rosacea - ovanlig. Ibland allmänpåverkan.
Ögon Rodnad, torrhetskänsla, konjunktivit, keratit.

Epidemiologi

Upp

Relativt vanlig hudsjukdom (2-8%) som endast drabbar vuxna.

Etiologi
Okänd. Man anser att det blir en inflammation i huden på grund av att blodkärlen vidgas och läcker ut ämnen som irriterar.

Triggerfaktorer
Solen anses vara en försämrande faktor men även alkohol, starka kryddor, vissa läkemedel och andra ämnen som ger en vidgning av blodkärlen försämrar sjukdomen.

Differentialdiagnos

Upp

Vuxenacne
Ofta ingen rodnad. Sitter runt käkvinklar och ner på halsen. Komedoner.

Perioral dermatit
Sitter framför allt runt mun och ibland ögon. Små rodnade papler.

Sebboroiskt eksem
Fjällning, klåda, rodnad. Sitter framförallt runt näsan och i ögonbryn och ger ofta besvär med mjällbildning i hårbotten.

SLE
Fjärilserytem. Ovanligt tillstånd.

Utredning

Upp

Klinisk diagnos - PAD ger sällan diagnoshjälp.

Behandling

Upp
Lokalbehandling I första hand: Azaleinsyra (Finacea) 1 ggr dagligen. Patienten ska behandla sig i minst 2-3 månader innan effekten kan utvärderas.

I andra hand - om azaleinsyra inte tolereras: Metronidazolkräm (Robaz, Rosex) under högst 3-4 månader eller 3-5% svavel i Essexkräm APL 1-2 ggr dagligen.
Tablettbehandling Om adekvat genomförd lokalbehandling under 2-3 månader inte ger tillräcklig effekt kombineras lokalbehandling (dock ej metronidazol) med lymecyklin (Tetralysal, Lymecycline) i fulldos (300 mg x 2). Behandling behövs ofta i 6-8 veckor och bör inte fortgå längre än 3 månader.

Efter avslutat lymecyklinbehandling bör lokalbehandlingen fortsätta länge.
Flushattacker Mycket svårbehandlat - Propanolol (Inderal) kan prövas.
Erytemet Oftast mycket svårbehandlat men kan dämpas efter längre tids kombinationsbehandling.
Telangiektatiska kärl
Ofta god effekt av kärllaser eller IPL men denna behandling ges ej inom sjukvårdens ramar.
Rhinophyma
Kirurgisk behandling är det enda alternativet och ger ofta gott kosmetiskt resultat.
Kosmetika, mjukgörande
Personer med rosacea bör undvika det som kan irritera huden. Ofta är rosaceahuden känslig och patienterna får prova sig fram vad som fungerar.

Kloka Listan 2017

Uppföljning

Upp
 • Fortsatt lokalbehandling allmänna råd
 • Endast vid nästa skov som inte svarar på lokalbehandling
 • Patienten kan behöva stöd då många upplever sjukdomen som mycket besvärande

Komplikationer

Upp

Konjunktivit, keratit.

Om dokumentet: Rosacea

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Hud- och könsmottagningen, Farsta Läkarhus
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Solna Centrum vårdcentral, Kadir Kakili, distriktsläkare, Feelgood vårdcentral, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska
Litteratur:
H Rorsman, A Björnberg, A Vahlqvist: Dermatologi venereologi. 2007 Van Zurren EJ, Graber MA, Hollis S, et al. Interventions for rosacea. Cochrane Database Syst Rev. 2005(3) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003262.pub4/abstract Effective and evidence-based management strategies for rosacea: summary of a Cochrane systematic review. van Zuuren EJ, Kramer SF, Carter BR, Graber MA, Fedorowicz Z. Br J Dermatol. 2011 Jun 21. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10473.x. [Epub ahead of print]
Publicerat:
November 2011
Uppdaterat:
April 2015