Smörjråd för huden

  • Sjukskrivning
  • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Alla allmänläkare och distriktssköterskor ska kunna ge adekvata smörjråd till patienter med hudsjukdomar och till de med torr hud.

Spesamgruppen för hud och kön

Behandling

Upp

Beredningsformer

Det är viktigt att skilja mellan de fyra olika formerna:

  • Salvor är feta, genomskinliga/grå och bör endast användas på mycket torra och kraftigt fjällande utslag. Bör inte användas vid vätskande eksem. Kladdigheten kan ibland vara svår att fördra.
  • Krämer är vita och mer lösa i konsistensen. De används på övriga hudutslag.
  • Kutan emulsion (lotion) är vit, vattnig och flytande. De används dels i torra hårbottnar och som mjukgörande.
  • Lösningar är genomskinliga, oftast spritbaserade och kan svida. De används i hårbotten och på håriga områden.

Det är viktigt att i möjligaste mån ta hänsyn till vilken typ av beredningsform patienten önskar, annars finns det stor risk att de inte används.

Vuxna

Lokal steroid

Modern eksembehandling på kroppen innebär att man använder en tillräckligt stark kortisonkräm och sedan glesar ut smörjningarna i stället för att trappa ner till svagare kortisonkräm.

Hos vuxna på kroppen Börja med en grupp III-steroid.
Hos vuxna i ansiktet Använd grupp I- eller eventuellt II-steroid.

Vid sebboroiskt eksem: Grupp I-steroid innehållande antimykotika.
Psoriasisbehandling Börja med calcipotriol/betametasonsalva.
Eksem runt ögonen Hydrokortison 0,5%.
Hårbotten Använd en grupp III-steroidlösning/kutan emulsion.

Vid behov av avfjällning: Låt avfjällande kräm/olja sitta i hårbotten minst 3-4 timmar. Borttvättas efter att först sätta schampo i torrt hår och därefter tillsätta vatten successivt. Massera upp ett skum och skölj ur schampot. Sedan tvättas håret som vanligt ytterligare 1 gång. Eventuellt kan försiktig urkamning av fjällen göras.
Atopiskt eksem och psoriasis på kroppen (schema)
Smörj 1 gång dagligen med grupp III-steroid (vid psoriasis calcipotriol/betametasonsalva) till läkning 2-4 veckor, sedan 2 gånger per vecka under minst 3-4 veckor eller längre tid som underhåll.
Eksem och psoriasis i ansiktet (schema)
Smörj 1 gång dagligen med grupp I-steroid i 3-7 dagar, sedan 2 gånger per vecka under 2-3 veckor.
I andra hand mot eksem i ansiktet och runt ögonen Kalcineurinhämmare: I specialiserad vård, takrolimus (Protopic salva) och pimekrolimus (Elidel kräm).

Barn

Samma princip som behandling för vuxna men börja med mild steroid, grupp I- eller eventuellt grupp II-steroidkräm. Kalcineurinhämmare kan vara ett alternativ. Se vårdprogram Atopiskt eksem hos barn.

Observera: Det är viktigt att behandlingen inte avslutas efter några få dagar vid upplevd läkning, eftersom detta kan medföra en uppblossning av hudsjukdomen.

Underhållsbehandling 2 gånger per vecka med aktiv behandling och mjukgörande övriga dagar under en till flera månader krävs för chans till utläkning på kroppen.

Mjukgörande

Mjukgörande läkemedel innehåller olika tillsatser som binder vatten, t.ex. karbamid (Canoderm) och glycerol (Miniderm). Om hudbarriären är skadad kan framförallt karbamid svida, särskilt hos små barn. Mycket viktigt att dagligen smörja med mjukgörande för att återställa och hålla hudbarriären intakt och minska risken för återfall.

På kroppen bör man smörja snarast efter dusch/bad efter avtorkning (inom cirka 10 min). Detta medför att det är lättare att få in krämen i huden och återställa fukt-/fettbalansen som kan störas av tvålar och duschkrämer.

Vid handeksem är det viktigt att smörja ofta och tunt (bättre än sällan och tjockt). Alltid efter vattenkontakt. Se till att patienterna har tuber som de kan ha med sig i väskan.

Observera: Även efter långvarigt användande av mjukgörande kvarstår den goda effekten (huden vänjer sig alltså inte vid mjukgörande).

Fingertoppsenheter – den mängd kräm som bör användas mäts i fingertoppsenheter (FTU)

En fingertoppsenhet, FTU, är en salvsträng som går längs fingertoppen och motsvarar hos en vuxen knappt 0,5 gram och täcker en yta av cirka 2 handflator.

Vuxna
Område Mängd FTU Ungefärlig mängd för en månad
Ansikte och nacke 2,5 
35 g
Båda händerna 2
30 g
Båda armarna 6
90 g
Båda benen 12
180 g
Bålen 14
210 g
Hela kroppen Cirka 40
600 g
Barn (olika beroende på ålder)
6-12 månader Cirka 1/4 av mängden rekommenderad till vuxna. Hela kroppen cirka 150 g/månad.
4 år
Cirka 1/3 av mängden rekommenderad till vuxna. Hela kroppen cirka 200 g/månad. 

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

Önskvärt med återbesök till distriktssköterska efter några veckor för uppföljning. Detta medför att patienterna smörjer sig bättre.

Komplikationer

Upp

Oftast smörjer patienterna för sparsamt med framförallt lokala kortisonkrämer, men även mjukgörande krämer. Patienterna behöver få information om hur och hur mycket de ska smörja för optimal behandlingseffekt.

Risk finns även för överbehandling med kortisonhaltiga krämer/salvor.

Om dokumentet: Smörjråd för huden

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda Vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Carolina Ek, bitr överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för hud- och könssjukdomar:
Lena Hagströmer, ordf, september 2017
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för hud- och könssjukdomar:
Lena Hagströmer, ordf, september 2017
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Referenser:
DermNetNZ Fingertip unit: http://www.dermnetnz.org/treatments/fingertip-units.html
Lind, Bradley: Clinical Effectiveness of Moisturizers in Atopic Dermatitis and Related Disorders: A Systematic Review. Am J Clin Dermatol. 2015 Oct;16(5):341-59
CF Wahlgren: Terapikompendium dermatologi/venereology. Kan beställas via http://prodeve.se
H Beitner: Hudpraktika för allmänläkare. Studentlitteratur
Publicerat:
September 2017