Vårtor

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Egenvård

Egenvård i första hand.

Specialist i allmänmedicin

Kontakt med allmänläkare vid behov.

Remiss till hudspecialist

 • Vid misstanke om malignitet
 • Vårtor hos transplanterade eller immunosupprimerade patienter
 • Vid mycket utbredda vårtor med svåra symtom
Spesamgruppen för hud och kön

Symtom

Upp

Vanliga vårtor är godartade, självläkande förändringar som drabbar oss alla någon gång i livet.

Runt vårtan bildas tjocka hyperkeratoser som kan trycka på underliggande vävnad och ge ömhet/smärta vid belastning.

Differentialdiagnos

Upp
 • Klavus, drabbar ofta äldre och sitter på tryckställen
  Behandling: Nedhyvling och inlägg i skorna
 • Misstänkt malignitet (isolerad förändring hos vuxna)
 • Tumörer hos immunosupprimerade

Behandling

Upp

Man tror att vårtor försvinner då kroppens immunförsvar uppmärksammar vårtvirus och angriper vårtan. Denna process påbörjas eller underlättas genom att man regelbundet irriterar vårtan genom att avlägsna hornvävnad och lägga på vårtmedel.

Behandling i form av nedhyvling av hyperkeratoserna runt vårtan minskar belastningssmärtan.

Fryskirurgisk behandling med flytande kväve är ungefär lika effektiv som behandling med vårtmedel. Lustgas som frysmedium ska inte användas av miljöskäl. Frysbehandlingen gör ont, och ger värk under en tid efteråt, då man eftersträvar en blåsbildning för effekt.

Kirurgisk behandling är inte mer effektiv på sikt än vanlig egenbehandling. Dessutom löper man risk för biverkningar - det besvärligaste är bestående ärr med ständig värk. För att undvika dessa nackdelar behandlas vårtor med kirurgi endast i undantagsfall och då hos vuxna med svåra eller invalidiserande besvär.

Egenvård

Patienten behandlar sig själv (se patientinformation) med kraftig nedhyvling/skrapning med fil, vårtmedel från apotek (t.ex. VårtFri, VårtFri Pen, Trans-Ver-Sal eller Verruxin) under minst 3 månader:

Behandling med VårtFri eller VårtFri Pen (innehåller myrsyra)

 1. Om vårtan är tjock – fila ner vårtan.
 2. Fukta bomullspinnen med VårtFri – Obs! Överdosera inte!
 3. Tryck bomullspinnen mot vårtan några gånger.
 4. Upprepas 1 gång per vecka.

Behandling med Trans-Ver-Sal-plåster

 1. Fila vårtan med medföljande sandpappersfil.
 2. 1 droppe vatten sätts på vårtan.
 3. Täck vårtan med en tillklippt Trans-Ver-Sal-plåster och fäst med häfta.
 4. Ta av häftan följande morgon.
 5. Upprepas varje kväll.

Behandling med Verruxin

 1. Hand- eller fotbad 5 minuter för att mjuka upp vårtan.
 2. Kraftig nedskrapning av hudöverskottet.
 3. Lägg på vårtmedel enligt bruksanvisning, undvik att pensla hudområdet utanför vårtan.
 4. Upprepa minst varannan dag.
 5. Obs! Behandlingen ska fortsätta till vårtan är borta vilket kan ta många månader!

Patientinformation

Komplikationer

Upp

Smärta vid belastning.

Om dokumentet: Vårtor

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, specialist i allmänmedicin, Råsunda Vårdcentral, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Victoria Zekkar, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, specialist i allmänmedicin, Aleris vårdcentral Stureplan, Veronica Widén Karlsson, överläkare, SÖSAM, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Publicerat:
Mars 1998
Uppdaterat:
Januari 2019