Vitiligo

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Lokaliserad vitiligo handläggs av allmänläkare.

Remiss till specialist i hudsjukdomar

Vid utbredd vitiligo remiss till dermatolog för information om eventuellt terapiförsök.

Symtom

Upp

Generaliserad vitiligo

Depigmenterade fläckar runt munnen, ögonlocken, handryggar, i armhålor, armbågar, knän och genitalt, ofta symmetriskt. Kan bli mycket utbredd.

Börjar ofta som enstaka fläckar som sedan står stabilt under en längre eller kortare period för att sedan bre ut sig.

Segmentell vitiligo

Sitter oftast halvsidigt längs en nervs utbredning. Står stabilt.

Epidemiologi

Upp

Drabbar 1-2 % av Sveriges befolkning. Autoimmun sjukdom som kan debutera i alla åldrar, men ofta i tonåren och hos unga vuxna.

Riskfaktorer

Upp
  • Annan autoimmun sjukdom
  • Ärftlighet i cirka 10% av fallen

Differentialdiagnos

Upp
  • Pityriasis versicolor 
  • Pityriasis alba: lågaktivt eksem som ger hypopigmenteringar 
  • Halo nevus: oftast en rund halo runt ett mer eller mindre ljust nevus i mitten eller anamnes på nevus på detta ställe

Utredning

Upp

TSH. Eventuell screening vid klinisk misstanke om annan autoimmun sjukdom, t.ex. psoriasis, diabetes mellitus, thyroiditer, autoimmun hepatit, Mb Addison.

Behandling

Upp

Oftast svårbehandlat. Vitiligo i ansiktet kan behandlas med tacrolimus (Protopic) 2 gånger dagligen upp till 6 månader.

Hudläkare kan prova UVB vid vitiligo på övriga kroppen. Efter 3 månader görs utvärdering och vid svar kan behandlingen fortsätta upp till ett år.

Melanocyttransplantationer har dålig effekt och är en experimentell behandling.

Viktigt med råd om solskydd för att undvika att patienten bränner sig i solen, minska kontrasten mot solbrun hud, heltäckande smink.

Uppföljning

Upp
  • Vid lokalbehandling efter 3 och 6 månader - fotodokumentation rekommenderas
  • Vid ljusbehandling efter 3 månader och sedan var 3:e månad

Komplikationer

Upp
  • Patienterna bränner sig lätt vid solexponering
  • Ökad risk för hudcancer

Om dokumentet: Vitiligo

Författare:
Birgitta Wilson Claréus, hudspecialist, Stockholm Hud Odenplan
Granskat av:
Mattias Schmidt, distriktsläkare, Solna Centrum Vårdcentral, Kadir Kakili, distriktsläkare, Stockholm, Lennart Emtestam, professor, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Lena Hagströmer, överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Mehrnoosh Haghpanah, distriktsläkare, Husläkarmottagningen Sophiahemmet, Margareta Grauers, dermatologisjuksköterska, Stockholm
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för hud- och könssjukdomar:
Lena Lundeberg, ordf, maj 2016
Publicerat:
Maj 2016