Akut bronkit hos vuxna

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning, behandling, eventuell kontroll.

Remiss till akutmottagning/lungspecialist

Akutremiss (akutmottagning, medicin) vid påtaglig andningspåverkan. Remiss till lungmedicin vid tätt återkommande bronkiter. Sällan behov av remiss till infektionsklinik.

Remissinnehåll

 • Allmäntillstånd, vitala parametrar inklusive saturation, andningsfrekvens
 • Tidigare bronkiter
 • Rökning
 • Andningsfrekvens
 • Feber
 • Sputa
 • Pågående antibiotikabehandling
 • Om remiss till lungmedicin, bifoga resultat av spirometri och röntgen lungor

Spesamgruppen för infektion

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Sällan sjukskrivningsorsak, eventuellt vid kraftig allmänpåverkan och hos personer med röstkrävande yrken.

Bedömning av arbetsförmåga
Comorbiditet, astma, KOL och sekundärinfektion.

Utfärdande av sjukintyg
Motivera noga vad som nedsätter arbetsförmågan.

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Akut bronkit

Förkom

Symtom

Upp

Akut insjuknande ibland med feber, icke produktiv hosta dominerar, eventuella andningsbesvär. 80-90% beror på virusinfektion. Hostan kan vara i 3-6 veckor. Normala andningsljud i allmänhet, utan fokala biljud.

Riskfaktorer

Upp

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp
 • Sputumodling kan övervägas om KOL-sjukdom
 • CRP kan övervägas
 • NPH-prov för PCR om misstanke på pertussis. Liberal provtagning för influensa i början av säsong med NPH-prov för PCR

Behandling

Upp

Farmaka

Akut bronkit

Hos lungfrisk Ej antibiotika.
Ge luftrörsvidgande vid obstruktivitet.

OBS! Undvik antibiotika hos lungfrisk, dock mer generöst till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vid KOL

Exacerbation: Ökad sputumpurulens (obligat), ökad sputumvolym och ökad dyspné. Minst två kriterier.

Amoxicillin
500-750 mg x 3 i 5-7 dygn
i andra hand
Doxycyklin

100 mg, 2 x 1 i 3 dygn, 1 x 1 i 4 dygn

Eventuellt steroider mot obstruktivitet.

Förebyggande
Rökstopp.

Vaccination

Vaccinering mot influensa årligen, mot säsongsinfluensa till personer >65 år och riskpatienter, se Smittskydd Stockholm.

Vid influensa uppstår vanligen akut bronkit. Tänk då på antiviral behandling.

Behandling bör insättas snarast, redan när symtom debuterar, senast inom 2-(3) dygn. Vuxna: Tamiflu (oseltamivir) 75 mg, 1 x 2 eller Relenza (zaniamivir), 2 inhalationer x 2 i 5 dagar. Justera dos vid nedsatt njurfunktion.

Rekommenderas till:

 • Personer >65 år
 • Personer med kroniska sjukdomar
 • Kronisk lungsjukdom ( KOL, grav astma)
 • Extrem fetma (BMI >40)
 • Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • Kronisk hjärt-kärlsjukdom
 • Immunsupprimerade personer inklusive dåligt behandlad hiv
 • Kronisk lever-njursvikt
 • Svårinställd diabetes mellitus
 • Barn med flerfunktionshinder
 • Vid kontinuerlig behandling mot astma
 • Gravida. Andra och tredje trimestern rekommenderas i första hand Tamiflu till alla. Första trimestern rekommenderas i första hand Relenza inhalationer om riskgrupp, ej generellt till frisk gravid

Antiviral postexpositionsprofylax: Tamiflu 75 mg, 1 x 1 eller Relenza, 2 inhalationer x 1 i 10 dagar kan förskrivas till riskgrupper enligt ovan efter exposition för verifierad influensa.

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

Besök om ej besvärsfrihet på 4 veckor.

Om dokumentet: Akut bronkit hos vuxna

Författare:
Chistina Jorup, överläkare, Infektionsenheten, Södersjukhuset, Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Michael Runold, överläkare, Lungsektionen, VO Internmedicin, Södersjukhuset
Reviderat:
Niclas Johansson, infektionsläkare, Infektionkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Kerstin Karkkonen, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Teresia Eriksson, specialist i allmänmedicin, Liljehomens vårdcentral, Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks vårdcentral, 2018
Granskat av:
Niclas Johansson, infektionsläkare, Infektionkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Kerstin Karkkonen, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Teresia Eriksson, specialist i allmänmedicin, Liljehomens vårdcentral, Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks vårdcentral, 2018
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för infektionssjukdomar:
Olle Reichard, ordf, april 2018
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för infektionssjukdomar:
Kristina Nilsson, ordf, april 2018
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
April 2018