Akut bronkit

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning, behandling, eventuell kontroll.

Remiss till infektionsläkare/lungspecialist

Akutremiss vid påtaglig andningspåverkan. Remiss till lungmedicin vid tätt återkommande bronkiter.

Remissinnehåll

  • Tidigare bronkiter
  • Rökning
  • Andningsfrekvens
  • Feber
  • Sputa
  • Pågående antibiotikabehandling
  • Om remiss till lungmedicin, bifoga resultat av spirometri och röntgen lungor

Spesamgruppen för infektion

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Sällan sjukskrivningsorsak, eventuellt vid kraftig allmänpåverkan och hos personer med röstkrävande yrken.

Bedömning av arbetsförmåga
Comorbiditet, astma, KOL och sekundärinfektion.

Utfärdande av sjukintyg
Motivera noga vad som nedsätter arbetsförmågan.

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Akut bronkit

Förkom

Symtom

Upp

Akut insjuknande med feber, icke produktiv hosta dominerar, eventuella andningsbesvär. 80-90% beror på virusinfektion. Hostan kan vara i över 3 veckor. Normala andningsljud i allmänhet, utan fokala biljud.

Riskfaktorer

Upp

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp
  • Sputumodling kan övervägas om KOL-sjukdom
  • CRP kan övervägas

Behandling

Upp

Farmaka

Akut bronkit

Hos lungfrisk Ej antibiotika.
Ge luftrörsvidgande vid obstruktivitet.

OBS! Undvik antibiotika hos lungfrisk, dock mer generöst till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vid KOL

Amoxicillin
500-750 mg x 3 i 5-7 dygn
i andra hand
Doxycyklin

100 mg, 2 x 1 i 3 dygn, 1 x 1 i 4 dygn

Eventuellt steroider mot obstruktivitet.

Förebyggande
Rökstopp.

Kloka Listan 2018

Uppföljning

Upp

Besök om ej besvärsfrihet på 4 veckor.

Om dokumentet: Akut bronkit

Författare:
Chistina Jorup, överläkare, Infektionsenheten, Södersjukhuset, Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral, Michael Runold, överläkare, Lungsektionen, VO Internmedicin, Södersjukhuset, Kerstin Karkkonen, överläkare, Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Niclas Johansson, infektionsläkare, Infektionkliniken, Karolinska Univeritetssjukhuset Solna, Anders Moström, distriktsläkare, Liljehomens vårdcentral, Karin Magnusson, distriktsläkare, Söderdoktorn
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för infektionssjukdomar:
Olle Reichard, ordf, mars 2016
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för infektionssjukdomar:
Paulina Dalemo, ordf, mars 2016
Kloka Listan 2018:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Mars 2016