Rosfeber (Erysipelas) - streptokockinfektion - hos vuxna och barn

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Undersökning och behandling
 • Behandling av predisponerande faktorer såsom venös insufficiens med kompressionsbehandling
 • Noggrann sårvård

Remiss till specialist i infektionssjukdomar

Inläggning vid allmänpåverkan, påverkade vitalparametrar, svår smärta, kräkningar eller andra nutritionsproblem, behov av sårrevision eller mer avancerad/daglig sårvård, rörelsesvårigheter. Remiss till akutmottagning Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller valfri barnakutmottagning (Södersjukhuset/Karolinska Universitetssjukhuset Solna/Huddinge).

Remissinnehåll

 • Allmäntillstånd, vitala parametrar inklusive temp, blodtryck, puls, andningsfrekvens och saturation
 • Antal tidigare rosfeberepisoder
 • Sjukdomsduration
 • Temperatur
 • Pågående behandling
 • Svullnad
 • Sår

Spesamgrupperna för infektion

Symtom

Upp

Akut påkommen feber >38 grader med eller utan frossa. Välavgränsad, värmeökad hudrodnad. Eventuell allmänpåverkan.

De vanligaste lokalisationerna är nedre extremitet (cirka 70%), övre extremitet (20-25%), ansikte (5-10%). Vanligen orsakad av betahemolyserande streptokocker grupp A, men även grupp C och G förekommer. Om utgånget från bensår kan S. aureus även förekomma, men är ej orsaken till erysipelas.

Oftast äldre patienter med predisponerande faktorer såsom venös insufficiens (tidigare varicer eller trombos), lymfödem, pareser, diabetes mellitus.

Riskfaktorer

Upp

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

CRP. Odla liberalt från sår/misstänkt ingångsport.

Erysipelas med samtidig trombos (DVT) är ovanlig varför flebografi/ultraljud djupa vener i allmänhet inte behövs. Vid atypisk klinik och svårigheter med differentialdiagnostik rekommenderas ultraljud.

Behandling

Upp

Farmaka

Doseringarna gäller för patienter med normal njur- och leverfunktion.

Barn: PcV (Kåvepenin) 25 mg/kg x 3 i 10-14 dygn eller Klindamycin (Dalacin) 5 mg/kg x 3 i 10-14 dygn.

Vuxna: PcV (Kåvepenin/fenoximetylpenicillin) 1 g x 3 i 10-14 dygn. Vid vikt >90 kg: PcV 2 g x 3 i 10-14 dygn.

Vid PC-allergi: Klindamycin (K Dalacin) 300 mg x 3 x 10-14 dygn.

Vid mer än två recidiv kan PcV utskrivas för tidig egenbehandling. Vid täta recidiv kan daglig penicillinprofylax övervägas (1-2 g) i 6-12 månader. Frikostig kontakt med infektionskonsult i dessa fall.

Förebyggande behandling: Det är angeläget med behandling av eksem, fotsvamp och andra hudsjukdomar samt kompressionslindning/stödstrumpa vid venös insufficiens för att undvika ny infektion.

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

Kompressionsbehandling vid venös insufficiens, såromläggning. Gärna högläge av benet både akut och i konvalescensfas.

Komplikationer

Upp
 • Blåsbildning, nekroser, fasciit, abscess
 • Lymfangit är ovanlig
 • Bakteriemi i 5% och ibland septisk bild med embolisering
 • Samtidig trombos mycket ovanlig

Om dokumentet: Rosfeber (Erysipelas) - streptokockinfektion - hos vuxna och barn

Författare:
Christina Jorup, överläkare, Infektionsenheten, Södersjukhuset, Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral
Reviderat:
Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Teresia Eriksson, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks vårdcentral, Kerstin Karkkonen, infektionsläkare och Olle Reichard, infektionsläkare, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus, 2018
Granskat av:
Ann-Christine Sjöblom, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Teresia Eriksson, specialist i allmänmedicin, Liljeholmens vårdcentral, Fedra Amorim, specialist i allmänmedicin, S:t Eriks vårdcentral, Kerstin Karkkonen, infektionsläkare och Olle Reichard, infektionsläkare, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus, 2018
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för infektionssjukdomar:
Olle Reichard, ordf, april 2018
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för infektionssjukdomar:
Kristina Nilsson, ordf, april 2018
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
April 2018