Rosfeber (Erysipelas) - streptokockinfektion

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Undersökning och behandling
 • Behandling av predisponerande faktorer såsom venös insufficiens med kompressionsbehandling
 • Noggrann sårvård

Remiss till specialist i infektionssjukdomar

Inläggning vid allmänpåverkan, kräkningar eller andra nutritionsproblem, behov av regelbunden sårvård, rörelsesvårigheter.

Remissinnehåll

 • Antal tidigare rosfeberepisoder
 • Sjukdomsduration
 • Temperatur
 • Pågående behandling
 • Svullnad
 • Sår

Spesamgrupperna för infektion

Symtom

Upp

Akut påkommen feber med frossa, med välavgränsad, värmeökad hudrodnad, eventuell allmänpåverkan.

Oftast äldre patienter med predisponerande faktorer såsom venös insufficiens (tidigare varicer eller trombos), lymfödem, pareser, diabetes mellitus.

Riskfaktorer

Upp

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

CRP. Undvik flebografi/ultraljud - kombinationen ros/trombos ovanlig.

Behandling

Upp

Farmaka

PcV (T Kåvepenin) 1 g x 3 i 10-14 dygn. Vid vikt >90 kg: PcV 2 g x 3 i 10-14 dygn. Doseringarna gäller för patienter med normal njur- och leverfunktion.

Vid PC-allergi

Klindamycin (K Dalacin) 300 mg x 3 x 10-14 dygn.

Vid mer än två recidiv kan PcV utskrivas för tidig egenbehandling, om täta recidiv kan daglig penicillinprofylax övervägas (1-2 g) i 6-12 månader.

Barn

PcV (Kåvepenin) 25 mg/kg x 3 i 10-14 dygn eller Klindamycin (Dalacin) 5 mg/kg x 3 i 10-14 dygn.

Kloka Listan 2018

Uppföljning

Upp

Kompressionsbehandling vid venös insufficiens, såromläggning. Gärna högläge av benet både akut och i konvalescensfas.

Komplikationer

Upp
 • Blåsbildning, nekroser, fasciit, abscess (ofta hos etyliker)
 • Lymfangit är ovanlig
 • Bakteriemi i 5% men sällan septisk bild med embolisering
 • Samtidig trombos mycket ovanlig

Om dokumentet: Rosfeber (Erysipelas) - streptokockinfektion

Författare:
Christina Jorup, överläkare, Infektionsenheten, Södersjukhuset, Ann-Christine Sjöblom, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral, Kerstin Karkkonen, infektionsläkare och Olle Reichard, infektionsläkare, Infektionskliniken, Danderyds sjukhus
Granskat av:
Karin Magnusson, distriktsläkare, Söderdoktorn, Anders Moström, distriktsläkare, Liljeholmens vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för infektionssjukdomar:
Olle Reichard, ordf, januari 2016
Stockholms läns läkemedelskommitté, expertrådet för infektionssjukdomar:
Paulina Dalemo, ordf, januari 2016
Kloka Listan 2018:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
December 1996
Uppdaterat:
Januari 2016